« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Město Rychnov nad Kněžnou

Construction work

  Rychnov nad Kněžnou Czech Republic — Město Rychnov nad Kněžnou
Published November 18, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€53.06k
Winner
M – Silnice a.s.

Building contracts are new and additional works on the pedestrian zone in Rychnov.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Česká republika-Rychnov nad Kněžnou: Stavební práce

2016/S 223-406009

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Práce

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Město Rychnov nad Kněžnou
00275336
Havlíčkova 136
Rychnov nad Kněžnou
516 01
Česká republika
Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Kytlík
Tel.: +420 722943646
E-mail: tomas.kytlik@rychnov-city.cz
Kód NUTS: CZ052

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.rychnov-city.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00275336

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Regenerace pěší zóny Havlíčkovy ulice Rychnov nad Kněžnou – nové a dodatečné stavební práce III.

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000
II.1.3)Druh zakázky
Práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou nové a dodatečné stavební práce na pěší zoně v Rychnově nad Kněžnou.

II.1.6)Informace o částech zakázky
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 435 381.59 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45000000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ052
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Rychnov nad Kněžnou.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou nové a dodatečné stavební práce na pěší zoně v Rychnově nad Kněžnou.

II.2.5)Hodnotící kritéria
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Regenerace pěší zóny Havlíčkovy ulice Rychnov nad Kněžnou – nové a dodatečné stavební práce III.

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
02/11/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
M – Silnice a.s.
42196868
Husova 1697
Pardubice
530 03
Česká republika
Kód NUTS: CZ053
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 435 381.59 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 1 435 381.59 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa:https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa:https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/11/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB