« Back to Search« Back to SearchSearch » Recruitment services  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Recruitment services

  Prague Czech Republic — Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Published September 13, 2016 — Deadline September 23, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Additional information
Recruitment

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Czech Republic-Prague: Recruitment services

2016/S 176-317092

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 00005886, Sokolovská 217/42, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, podatelna Generálního ředitelství, Praha 190 22, Czech Republic

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 22.7.2016, 2016/S 140-254140)

RE:
CPV:79600000, 79620000, 79622000, 79623000

Recruitment services

Supply services of personnel including temporary staff

Supply services of domestic help personnel

Supply services of commercial or industrial workers

Instead of: 

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů:

9.9.2016 (12:00)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

9.9.2016 (12:00)

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek:

9.9.2016 (12:30)

Místo:

Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, 6. patro, místnost č. 608.

VI.3) Další informace:

Pokračování k bodu III.2.3).

Zadavatel ke splnění kvalifikace požaduje, aby seznam významných služeb zahrnoval alespoň 3 významné služby odpovídající předmětu plnění této veřejné zakázky úspěšně realizované (alespoň zčásti) v posledních třech letech. Za významnou službu odpovídající předmětu plnění této veřejné zakázky zadavatel považuje poskytování služeb agenturního zaměstnávání v oblasti oprav a kompletace drážních a silničních vozidel a jejich komponentů, přičemž každá jednotlivá významná služba (nebo její ukončená dílčí část) musí splňovat finanční objem alespoň 2 000 000 CZK bez DPH.

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona způsobem dle § 53 odst. 3 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, jakož i měnit či doplňovat zadávací podmínky.

Zadavatel uveřejňuje toto opravné oznámení o zakázce z důvodu administrativní chyby v řádném oznámení o zakázce.

Read: 

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů:

23.9.2016 (12:00)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

23.9.2016 (12:00)

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek:

23.9.2016 (12:30)

Místo:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, 6. patro, místnost č. 608.

VI.3) Další informace:

Pokračování k bodu III.2.3)

Zadavatel ke splnění kvalifikace požaduje, aby seznam významných služeb zahrnoval alespoň 3 významné služby odpovídající předmětu plnění této veřejné zakázky úspěšně realizované (alespoň zčásti) v posledních třech letech. Za významnou službu odpovídající předmětu plnění této veřejné zakázky zadavatel považuje poskytování služeb agenturního zaměstnávání v oblasti oprav a kompletace drážních a silničních vozidel a jejich komponentů, přičemž každá jednotlivá významná služba (nebo její ukončená dílčí část) musí splňovat finanční objem alespoň 2 000 000 CZK bez DPH.

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona způsobem dle § 53 odst. 3 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, jakož i měnit či doplňovat zadávací podmínky.

Zadavatel v současné době připravuje změnu zadávacích podmínek. Jelikož finální podobu všech změn není možné připravit před uplynutím lhůty pro podání nabídek, zadavatel tuto lhůtu prozatímně prodlužuje tímto opravným oznámením.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB