« Back to Search« Back to SearchSearch » Printing machinery  Státní tiskárna cenin, státní podnik

Printing machinery

  Prague Czech Republic — Státní tiskárna cenin, státní podnik
Published June 8, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€2.94M
Winner
KBA-NotaSys SA

The deliverable is the delivery of a refurbished printing machine.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
2 939 9302939930
2 939 9302939930

Česká republika-Praha: Tiskařské stroje

2016/S 109-195007

Oznámení o zadání zakázky

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Státní tiskárna cenin, státní podnik
00001279
Růžová 6/943
K rukám: Bc. Milan Šrámek
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 236031439
E-mail: sramek.milan@stc.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: https://stc.cz

Adresa profilu kupujícího: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html

I.2)Druh veřejného zadavatele
Jiný: státní podnik
I.3)Hlavní předmět činnosti
Jiný: výroba bankovek a cenin
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce
Dodávka čtyřbarvového měditiskového stroje po celkové repasi.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Kód NUTS
II.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem plnění je dodávka repasovaného tiskového stroje.
II.1.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

42991200

II.1.6)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.2)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Hodnota: 2 939 930 EUR
Bez DPH

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Vyjednávací bez zveřejnění oznámení o zakázce / výzvy k účasti v soutěži
Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie:
Směrnice 2004/18/ES

1) Odůvodnění použití vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie v souladu se směrnicí 2004/18/ES

Žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky v návaznosti na: otevřené řízení
Pro zadání veřejné zakázky jsou splněny předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění – dle 23 odst. 1 písm. a) zákona, v předchozím otevřeném řízení nebyly podány žádné nabídky.
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
STC/84/GŘ/2016
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Oznámení předběžných informací

Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 084-149108 ze dne 30.4.2015

Oddíl V: Zadání zakázky

Název: Dodávka čtyřbarvového měditiskového stroje po celkové repasi
V.1)Datum zadání zakázky:
30.5.2016
V.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

KBA-NotaSys SA
Avenue du Grey 55
1018 Lausanne
Švýcarsko

V.4)Údaje o hodnotě zakázky
Celková konečná hodnota zakázky:
Hodnota: 2 939 930 EUR
Bez DPH
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
VI.3)Odvolací řízení
VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115

VI.3.2)Podání odvolání
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115

VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
3.6.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB