« Back to Search« Back to SearchSearch » Catering services  Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Catering services

  Riga Latvia — Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Published February 4, 2017
|
Notice type
Award notice
Value
€709.42k
Winner
SIA “Vipēdis”

Catering services for the Young Guard and the information center needs.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
709 421,49709421.49
709 421,49709421.49
709 421,49709421.49
709 421,49709421.49
709 421,49709421.49
709 421,49709421.49

Latvija-Rīga: Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi

2017/S 025-044876

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Ernestīnes 34
Kontaktpunkts(-i): Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Kontaktpersona(-as): Ilona Petkeviča
Rīga, LV-1046
Latvija
Tālrunis: +371 67300236
E-pasts: ilona.petkevica@vamoic.gov.lv
Fakss: +371 67300207

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.vamoic.gov.lv

Pircēja profila adrese: http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi.aspx

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
I.3)Galvenā darbības joma
Aizsardzība
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā

Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: jā

Jaunsardzes un informācijas centrs
Kr. Valdemāra iela 10/12
Rīga, LV-1010
Latvija

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Jaunsardzes un informācijas centra vajadzībām.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 17: Viesnīcu un restorānu pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Latvijas Republikas teritorija.

NUTS kods LV00

II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Jaunsardzes un informācijas centra vajadzībām.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

55520000

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 709 421,49 EUR
Bez PVN

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (gadījumos, kas uzskaitīti D1 pielikuma 2. iedaļā)
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
VAMOIC 2016/179
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: 1 Nosaukums: 1. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Jaunsardzes un informācijas centra vajadzībām
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
25.1.2017
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

SIA “Saltums Kandavā”
“Rūjas”, Kandavas novads
Kandava, LV-3120
Latvija
Tālrunis: +371 29105411

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 709 421,49 EUR
Bez PVN
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: nē
Līgums Nr.: 1 Nosaukums: 2. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Jaunsardzes un informācijas centra vajadzībām
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
25.1.2017
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

SIA “Vectēvs”
Beātes iela 30a
Valmiera, LV-4201
Latvija
Tālrunis: +371 26976217
Fakss: +371 64223446

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 709 421,49 EUR
Bez PVN
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: nē
Līgums Nr.: 1 Nosaukums: 3. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Jaunsardzes un informācijas centra vajadzībām
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
25.1.2017
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

SIA “Baltic Restauransts Latvia”
Elizabetes iela 20
Rīga, LV-1050
Latvija
Tālrunis: +371 67205599
Fakss: +371 67205598

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 709 421,49 EUR
Bez PVN
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: nē
Līgums Nr.: 1 Nosaukums: 4. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Jaunsardzes un informācijas centra vajadzībām
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
25.1.2017
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

IK “Gamma-Ā”
Dravnieku iela 8
Lielvārde, LV-5070
Latvija
Tālrunis: +371 29278981

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 709 421,49 EUR
Bez PVN
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: nē
Līgums Nr.: 1 Nosaukums: 5. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Jaunsardzes un informācijas centra vajadzībām
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
25.1.2017
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

SIA “Vipēdis”
Zaļā iela 41
Dobele, LV-3701
Latvija
Tālrunis: +371 29121944

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 709 421,49 EUR
Bez PVN
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: nē

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.2)Papildu informācija:
Visparīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirtas, pamatojoties uz pretendentu piedāvāto vērtējamo cenas summu EUR bez PVN, bet vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar visiem pretendentiem (5), kuri iesniedza nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, līdz plānotās summas apguvei. Iepirkuma pozīcijas 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 97., 108., 114., 115. ir izbeigtas, jo neiesniedza piedāvājumus šajās pozīcijās.
VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
RīgaLV-
Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta 2. daļu.
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
RīgaLV-
Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720

VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
2.2.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB