« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport  Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o.

Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport

  Zagreb Croatia — Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o.
Published August 17, 2016 — Deadline September 1, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information
Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Croatia-Zagreb: Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport

2016/S 157-285817

Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o., 13148821633, Kupska 4, HOPS d. o. o., For the attention of: Rodoljub Lalić, dipl. ing., Zagreb 10000, Croatia. Telephone: +385 21405818. Fax: +385 21405916. E-mail: JN-ZgradaRI@hops.hr

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 13.7.2016, 2016/S 133-240741)

RE:
CPV:45213000

Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport

Instead of: 

III.2.3) Tehnička sposobnost:

— Izjava o alatima, uređajima, tehničkoj opremi koja je Izvoditelju radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora

Ponuditelj treba dokazati da će imati na raspolaganju alate, uređaje ili tehničku opremu neophodnu za izvršenje radova koji su predmet ove nabave te da će isti biti na raspolaganju u dovoljnom opsegu za kvalitetno izvršenje predmetne nabave u za to predviđenom roku te u tu svrhu dostaviti:

a) izjavu o raspolaganju alatima, uređajima ili tehničkom opremom;

b) popis alata, uređaja ili tehničke opreme iz kojeg je razvidno koje alate, uređaje i tehničku opremu će ponuditelj imati na raspolaganju u svrhu izvršenja zahtjeva navedenih u tehničkom dijelu ovog DZN-a, među kojima je najmanje:

1) 1 kamion-dizalica za prijevoz, demontažu opreme, nosivosti kod dohvata od najmanje 21 m / 18 kN.

Za kamion-dizalicu obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;

2) 1 kranska dizalica, grana minimalne duljine 18 m, minimalna nosivost na kraju: 600 kg, minimalna visina do kuke 16 m, rotacija dizalice 360 o.

Za dizalice obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;

3) 2 dizalice autokošare, radne visine minimalno 21 m, rotacije dizalice 360 o, rotacija košare ±70 o i nosivosti košare minimalno 200 kg.

Za hidraulične dizalice obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;

4) 2 rovokopača, kapaciteta od najmanje 20 t.

Za rovokopače obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;

5) 2 rovokopača, kapaciteta od najmanje 4 t.

Za rovokopače obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;

6) 2 rovokopača-kombinirka kapaciteta od najmanje 8 t.

Za rovokopač-kombinirku obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;

7) 4 kamiona-kipera, kapaciteta od najmanje 15 t.

Za kamione-kipere obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;

8) 1 oscilatorno-vibracijski valjak, kapaciteta od najmanje 8 t.

Za vibracijski valjak obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;

9) 1 asfaltna baza za izradu asfalta.

Za asfaltnu bazu obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o certificiranju prema normi EN 13108 koje se koriste za izradu asfalta, izdanu od ovlaštene institucije. Za asfaltnu bazu obvezno priložiti Izjavu (sukladno obrascu Izjava 8) ovlaštene osobe ponuditelja da se raspoloživa asfaltna baza nalazi u krugu od najviše 120 km od lokacije gradnje (Matulji, Marinčićeva 3);

10) 1 betonara za izradu betona.

Za betonaru obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o certificiranju prema normi EN 206-1, koje se koriste za izradu transportnih i pumpanih betona, izdano od ovlaštene institucije;

11) 2 automješalice za potrebe transporta beton kapaciteta od 10 m3.

Za miksere obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;

12) 2 auto-pumpe za beton kapaciteta od najmanje 24 m3/h.

Za pumpu obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;

13) 1 asfaltni finišer.

Za asfaltni finišer obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije.

— Izjava o sukladnosti nuđene opreme

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14) uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode koji se stavljaju na tržište EU-a i postupke ocjenjivanja sukladnosti.

Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja dužan je u svojoj ponudi priložiti dokumente kojima dokazuje sukladnost ponuđene opreme s tehničkim propisima i normama koje ponuđena oprema mora zadovoljavati prilikom stavljanja na tržište EU-a.

Dokumenti sukladnosti iz ove točke odnose se na sljedeću opremu iz troškovnika ovog DZN-a:

— fasadni sustav,

— glavne jedinice opreme grijanja i hlađenja (ne odnosi se na priključni i spojni materijal),

— oprema dizala.

Dokumenti moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je izvorni dokument sukladnosti opreme na stranom jeziku, uz njega je ponuditelj dužan priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača predmetnog jezika na hrvatski jezik.

Dokaz sukladnosti dostavlja se u obliku preslike originalnog dokumenta.

Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik registriran u Republici Hrvatskoj dužan je osigurati pisanu izjavu o sukladnosti za primjenjivu opremu koja je dio ovog predmeta nabave.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

22.8.2016 (12:00)

IV.3.7) Uvjeti za javno otvaranje ponuda:

22.8.2016 (12:00)

Read: 

III.2.3) Tehnička sposobnost:

— Izjava o alatima, uređajima, tehničkoj opremi koja je Izvoditelju radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora

Ponuditelj treba dokazati da će imati na raspolaganju alate, uređaje ili tehničku opremu neophodnu za izvršenje radova koji su predmet ove nabave te da će isti biti na raspolaganju u dovoljnom opsegu za kvalitetno izvršenje predmetne nabave u za to predviđenom roku te u tu svrhu dostaviti:

a) izjavu o raspolaganju alatima, uređajima ili tehničkom opremom;

b) popis alata, uređaja ili tehničke opreme iz kojeg je razvidno koje alate, uređaje i tehničku opremu će ponuditelj imati na raspolaganju u svrhu izvršenja zahtjeva navedenih u tehničkom dijelu ovog DZN-a, među kojima je najmanje:

1) 1 kamion-dizalica za prijevoz, demontažu opreme, nosivosti kod dohvata od najmanje 21 m / 18 kN.

Za kamion-dizalicu obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;

2) 1 kranska dizalica, grana minimalne duljine 18 m, minimalna nosivost na kraju: 600 kg, minimalna visina do kuke 16 m, rotacija dizalice 360 o.

Za dizalicu obvezno treba priložiti Izjavu (na ili sukladno obrascu Izjava 10) ovlaštene osobe ponuditelja da će prilikom montaže na gradilištu dizalica biti ispitana sukladno Pravilniku o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima te da će uvjerenje o provjerenoj sigurnosti izdano od ovlaštene institucije biti dostavljeno naručitelju.

3) 2 dizalice autokošare, radne visine minimalno 21 m, rotacije dizalice 360 o, rotacija košare ±70 o i nosivosti košare minimalno 200 kg.

Za hidraulične dizalice obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;

4) 2 bagera/rovokopača, radne mase od najmanje 20 t.

Za rovokopače obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;

5) 2bagera/rovokopača, radne mase od najmanje 4 t.

Za rovokopače obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;

6) 2 bagera/rovokopača-kombinirke radne mase od najmanje 8 t.

Za rovokopač-kombinirku obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;

7) 4 kamiona-kipera, kapaciteta (nosivosti) od najmanje 15 t.

Za kamione-kipere obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;

8) 1 oscilatorno-vibracijski valjak, radne mase od najmanje 8 t.

Za vibracijski valjak obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije.

9) 1 asfaltna baza za izradu asfalta.

Za asfaltnu bazu obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o certificiranju prema normi EN 13108 koje se koriste za izradu asfalta, izdanu od ovlaštene institucije.

Za asfaltnu bazu obvezno priložiti Izjavu (sukladno obrascu Izjava 8) ovlaštene osobe ponuditelja da se raspoloživa asfaltna baza nalazi u krugu od najviše 120 km od lokacije gradnje (Matulji, Marinčićeva 3);

10) 1 betonara za izradu betona.

Za betonaru obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o certificiranju prema normi EN 206-1, koje se koriste za izradu transportnih i pumpanih betona, izdano od ovlaštene institucije;

11) 2 automješalice za potrebe transporta beton kapaciteta od 10 m3.

Za miksere obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;

12) 2 auto-pumpe za beton kapaciteta od najmanje 24 m3/h.

Za pumpu obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;

13) 1 asfaltni finišer.

Za asfaltni finišer obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije.

— Izjava o sukladnosti nuđene opreme

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13 i 14/14) uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode koji se stavljaju na tržište EU i postupke ocjenjivanja sukladnosti.

Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja dužan je u svojoj ponudi priložiti dokumente kojima dokazuje sukladnost ponuđene opreme s tehničkim propisima i normama koje ponuđena oprema mora zadovoljavati prilikom stavljanja na tržište EU-a.

Dokumenti sukladnosti iz ove točke odnose se na slijedeću opremu iz troškovnika ovog DZN-a:

— fasadni sustav,

— glavne jedinice opreme grijanja i hlađenja (ne odnosi se na priključni i spojni materijal).

Dokumenti moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je izvorni dokument sukladnosti opreme na stranom jeziku, uz njega je ponuditelj dužan priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača predmetnog jezika na hrvatski jezik.

Dokaz sukladnosti dostavlja se u obliku preslike originalnog dokumenta.

Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik registriran u Republici Hrvatskoj dužan je osigurati pisanu Izjavu o sukladnosti za primjenjivu opremu koja je dio ovog predmeta nabave.

Za nuđenu opremu dizala ponuditelj je dužan priložiti Izjavu (na ili sukladno obrascu Izjava 9.) ovlaštene osobe ponuditelja da će prilikom ugradnje na gradilištu i završnog ispitivanja dostaviti Izjavu o sukladnosti ugrađenog dizala sa tehničkim i sigurnosnim normama za dizala primjenjivim u EU.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

1.9.2016 (12:00)

IV.3.7) Uvjeti za javno otvaranje ponuda:

1.9.2016 (12:00)

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB