« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Rudersdal Kommune

Construction work

  Holte Denmark — Rudersdal Kommune
Published July 12, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€4.56M
Winner
Vida A/S

Framework agreement on plumbing services.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
33 950 23633950236

Danmark-Holte: Bygge- og anlægsarbejder

2016/S 132-237970

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Rudersdal Kommune
Øvrerødvej 2
Kontaktpunkt(er): Rudersdal Kommune
Att: Christian Brejner
2840 Holte
Danmark
Telefon: +45 46112036
Mailadresse: cbre@rudersdal.dk
Fax: +45 46112011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.rudersdal.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Rammeaftaler for håndværkerydelser.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en eller flere kontrakter på grundlag af et dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Rammeaftale på håndværkerydelser.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 33 950 236 DKK
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Pris. Vægtning 60
2. Kvalitet/Service/CV. Vægtning 40
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: ja
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
2016-773
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Forenklet udbudsbekendtgørelse om et dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2016/S 036-057308 af 20.2.2016

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse:
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5
Antal bud modtaget elektronisk: 5
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Juul & Nielsen A/S
Erhversvej 15
2600 Glostrup
Mailadresse: info@juul-nielsen.dk
Telefon: +45 43421311
Internetadresse: www.juul-nielsen.dk

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 2 - Betegnelse:
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5
Antal bud modtaget elektronisk: 5
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

H.E.J Murerentreprise A/S
Skovlytoften 3
2840 Holte
Mailadresse: mr@hej-mur.dk
Telefon: +45 44991487
Internetadresse: www.hej-mur.dk

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 3 - Betegnelse:
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 3
Antal bud modtaget elektronisk: 3
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Skou Gruppen A/S
Kærvej 34
2970 Hørsholm
Mailadresse: info@skougruppen.dk
Telefon: +45 45867404
Internetadresse: www.skougruppen.dk

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 4 - Betegnelse:
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 0
Antal bud modtaget elektronisk: 0
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Annulleret

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 5 - Betegnelse:
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 3
Antal bud modtaget elektronisk: 3
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Norsjællands Låseteknik ApS
Vølundsvej 9
3400 Hillerød
Mailadresse: micey@sikringnord.dk
Telefon: +45 48254646
Internetadresse: www.sikringnord.dk

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 6 - Betegnelse:
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5
Antal bud modtaget elektronisk: 5
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

SIF Gruppen A/S
Generatorvej 12
2730 Herlev
Mailadresse: sif@sif.dk
Telefon: +45 39750750
Internetadresse: www.sif.dk

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 7 - Betegnelse:
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5
Antal bud modtaget elektronisk: 5
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

PACCO A/S
Langebjergvej 29B
4000 Roskilde
Mailadresse: mail@pacco.dk
Telefon: +45 46371105
Internetadresse: www.pacco.dk

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 8 - Betegnelse:
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5
Antal bud modtaget elektronisk: 5
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Poul Sejr Nielsen A/S
Klintehøj Vænge 7
3460 Birkerød
Mailadresse: psn@psn.dk
Telefon: +45 45815577
Internetadresse: www.psn.dk

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 9 - Betegnelse:
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 3
Antal bud modtaget elektronisk: 3
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Per Aarsleff A/S
Industriholmen 2
2650 Hvidovre
Mailadresse: info@aarsleff.com
Telefon: +45 36793333
Internetadresse: www.aarsleff.com

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 10 - Betegnelse:
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 4
Antal bud modtaget elektronisk: 4
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Grøn Vækst A/S
Hasselholmvej 2
4200 Slagelse
Mailadresse: info@groenvaekst.dk
Telefon: +45 58112100
Internetadresse: www.groenvaekst.dk

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 11 - Betegnelse:
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5
Antal bud modtaget elektronisk: 5
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Aage Møller & Søn A/S
Kongevejen 351
2840 Holte
Mailadresse: post@aagemoeller.dk
Telefon: +45 45421514
Internetadresse: www.aagemoeller.dk

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 12 - Betegnelse:
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 3
Antal bud modtaget elektronisk: 3
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Tagrendetrolden ApS
Herstedøstervej 27-29A, 1.
2620 Albertslund
Mailadresse: info@trold.dk
Telefon: +45 608019980
Internetadresse: www.trold.dk

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 13 - Betegnelse:
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 4
Antal bud modtaget elektronisk: 4
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Charles Christensen A/S
Læhegnet 71-73
2620 Albertslund
Mailadresse: cc@ccgulve.dk
Telefon: +45 43963500
Internetadresse: www.ccgulve.dk

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 14 - Betegnelse:
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 4
Antal bud modtaget elektronisk: 4
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Vida A/S
Fabriksvej 18
3000 Helsingør
Mailadresse: me@vidabyg.dk
Telefon: +45 49707826
Internetadresse: www.vidabyg.dk

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
Ingen yderligere oplysninger.
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
VI.3.2)Indgivelse af klager
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
7.7.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB