« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  DONG Energy Thermal Power A/S

Construction work

  Fredericia Denmark — DONG Energy Thermal Power A/S
Published June 2, 2016
|
Notice type
Additional information
Construction work

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Denmark-Fredericia: Construction work

2016/S 105-188039

DONG Energy Thermal Power A/S, Kraftværksvej 53, DONG Energy Thermal Power A/S, For the attention of: Martin H. Grotrian, Fredericia 7000, DENMARK. Telephone: +45 99555941. E-mail: mahgo@dongenergy.dk

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 24.12.2015, 2015/S 249-455988)

RE:
CPV:45000000, 45100000, 45112500, 45200000, 45232400, 45250000, 45251000, 45251100, 45251140, 45251142, 45251230, 45262660, 90650000, 45262300, 45262520, 44112400, 45260000, 45261210, 71550000, 39715000, 45330000, 45332000, 45332200, 71321300, 31600000, 31000000, 31500000, 44300000, 51112000, 31518200, 31224100, 45331000, 30237280, 31174000, 31320000, 45232000, 31625000, 31321300, 45315400, 45315500, 45315600, 31321220, 31321200, 31214520, 31172000, 31210000, 45241100, 45243600, 42417000, 50750000, 45313100, 44221200, 45421131, 44221220, 44221230, 44221240, 44221300, 45421148, 45251250

Construction work

Site preparation work

Earthmoving work

Works for complete or part construction and civil engineering work

Sewer construction work

Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry

Construction works for power plants and heating plants

Construction work for power plant

Thermal power plant construction work

Wood-fired power station construction work

Steam-generation plant construction work

Asbestos-removal work

Asbestos removal services

Concrete work

Bricklaying work

Roof

Roof works and other special trade construction works

Roof-covering work

Blacksmith services

Water heaters and heating for buildings; plumbing equipment

Plumbing and sanitary works

Plumbing and drain-laying work

Water plumbing work

Plumbing consultancy services

Electrical equipment and apparatus

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Lighting equipment and electric lamps

Cable, wire and related products

Installation services of electricity distribution and control equipment

Emergency lighting equipment

Plugs and sockets

Heating, ventilation and air-conditioning installation work

Power supply accessories

Power supply transformers

Power distribution cables

Ancillary works for pipelines and cables

Burglar and fire alarms

High-voltage cable

High voltage installation work

Medium-voltage installation work

Low-voltage installation work

Medium-voltage cable

Low- and medium-voltage cable

Medium-voltage switchboards

Voltage transformers

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits

Quay construction work

Quay wall construction work

Elevators and conveyors

Lift-maintenance services

Lift installation work

Doors

Installation of doors

Fire doors

Sliding doors

Garage doors

Gates

Installation of gates

District-heating plant construction work

Instead of: 

Del II. Kvalifikationsordnings genstand

II.1)

Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde 1.a: Jord- og fundamentsarbejder.

II.2)

Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3)

Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal PowerA/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere,der kan påtage sig leverancer og udførelse af bygge og anlægsarbejder omfattende følgende fagområder:

— Etablering og drift af byggeplads

— Vej- og terrænbefæstelsesarbejder

— Kloakarbejder (i mindre omfang)

— Piloteringsarbejder

— Jordarbejder.

II.1)

Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde 1.b: Nedrivning og nedbrydning af bygninger

II.2)

Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3)

Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal PowerA/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/ samarbejdspartnere, der kan påtage sig leverancer og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende fagområder:

— Nedrivning og nedbrydning af bygninger

— Nedrivning, terrænregulering og rydning af byggeplads

— Nedrivning af maskin- og el-anlæg

— Nedrivnings- og demontagearbejder af asbest

— Korrekt behandling af farlige stoffer så som asbest, bly, cadmium, PCB, olier eller flyveaske.

— Arbejder i forbindelse fjernelse af kontamineret jord.

II.4)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45100000, 45112500, 45262660, 90650000.

II.1)

Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde 2 — Beton- og jernbetonarbejder.

II.2)

Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3)

Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal PowerA/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere,der kan påtage sig leverancer og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende fagområder:

— Betonelementarbejder

— Pladsstøbt beton

— Murerarbejder.

II.4)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000, 45200000, 45250000, 45251000, 45251100, 45251140, 45262300, 45262520

II.5)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1)

Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde 3 — Stål- og inddækningsarbejder.

II.2)

Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3)

Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal PowerA/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere, der kan påtage sig leverancer og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende fagområder:

— Tømrerarbejder

— Facadelukningsarbejder

— Smedearbejder

— Tagdækningsarbejder.

II.4)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

44112400, 45260000, 45261210, 71550000, 45000000, 45200000, 45250000, 45251000, 45251100, 45251140

II.5)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1)

Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde 4 — Bygningsinstallationer (anlæg).

II.2)

Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3)

Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal PowerA/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere, der kan påtage sig leverancer og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende fagområder:

— VVS arbejder

— Ventilationsarbejder.

II.4)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

39715000, 45330000, 45332000, 45332200, 71321300, 45000000, 45200000, 45250000, 45251000, 45251100, 45251140

II.5)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1)

Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde 5.a — Bygnings Elarbejder.

II.2)

Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3)

Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal PowerA/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere, der kan påtage sig leverancer og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende fagområder:

— Belysningsanlæg.

— Nødbelysningsanlæg.

— Service og stikkontaktstationer.

— Elforsyning til elevatoranlæg.

— Installationer for ventilationsanlæg.

— Elforsyning til drænpumper.

— Føringsvej

— Hovedledninger for bygningstavler.

— Belysnings el-arbejder

— Brandalarmanlæg.

II.4)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

31600000, 31000000, 31500000, 44300000, 51112000, 31518200, 31224100, 45331000, 30237280, 31174000, 31320000, 45232000, 31625000

II.5)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1)

Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde 5.b — Elmontage — procesanlæg.

II.2)

Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3)

Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal PowerA/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/ samarbejdspartnere, der kan påtage sig leverancer og udførelse af bygge og anlægsarbejder omfattende følgende fagområder:

— Højspændingsinstallationer

— Maskin- og SRO installationer

— Føringsveje

— Huller og brandtætninger

— Lynbeskyttelse og udligningsforbindelser.

Note: Nærværende kategori (5.b) anvendes alene som supplement til øvrige fagområder.

II.1)

Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde 6 — Havnearbejde.

II.2)

Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3)

Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal PowerA/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere,der kan påtage sig leverancer og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende fagområder:

— Installation af spunsvæg

— Installation af ankerplads

— Støbning af betonhammer

— Installation af pæle og stiger

— Installation af fendervæg

— Pilotering af betonpæle bag kajvæg

— Dræning og brolægning

— Tilgrænsede arbejder.

II.4)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000, 45241100, 45243600

II.5)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1)

Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde 7 — Elevatorer.

II.2)

Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3)

Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal PowerA/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere,der kan påtage sig leverancer og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende fagområder:

— Elevatorer

— Installation af Elevatorer

— Serviceaftale inkl. kontrol af elevatorer.

II.4)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

42417000, 50750000, 45313100

II.5)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

II.1)

Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde 8 — Døre.

II.2)

Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3)

Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal PowerA/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere, der kan påtage sig leverancer og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende fagområder:

— Døre

— Levering og installation af døre.

II.4)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

44221200, 45421131, 44221220, 44221230, 44221240

II.5)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

II.1)

Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde 9 — Porte.

II.2)

Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3)

Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal PowerA/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere, der kan påtage sig leverancer og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende fagområder:

— Porte

— Levering og installation af porte.

II.4)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

44221300, 45421148

II.5)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

II.1)

Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde 10 Kombinationer af fagområder.

II.2)

Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3)

Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal PowerA/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere,der kan påtage sig leverancer og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende min. 2 af følgende fagområder: Jord- og fundamentarbejder, Nedrivning vedr. asbest, beton- og jernbetonarbejder, stål- og inddækningsarbejder, bygningsinstallationer (anlæg), Bygnings El-arbejder, el-montage procesanlæg, havnearbejde, elevatorer, døre, porte

(Maks grænsen for CPV koder gør at der ikke kan angives flere CPV koder i II.4, men denne faggruppe omfatter yderligere CPV koderne: 31320000, 45232000, 31625000).

II.4)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

39715000, 42417000, 44112400, 44221200, 44221220, 44221230, 44221240, 44221300, 45000000, 45100000, 45112500, 45200000, 45232400, 45241100, 45243600, 45250000, 45251000, 45251100, 45251140, 45251142, 45251250, 45260000, 45261210, 45262300, 45262520, 45330000, 45332000, 45421131, 45421148, 71321300, 71550000, 45262660, 90650000, 31000000, 31500000, 44300000, 51112000, 31518200, 31224100, 45331000, 30237280, 31174000, 31320000, 45232000, 50750000, 45313100, 31321300, 45315400, 45315500, 45315600, 31321200, 31214520, 31172000, 31210000

II.5)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: n

III.1.1) Adgang til ordningen:

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen: Ansøgere skal anmode om optagelse på kvalifikationsordningen ved at besvare spørgeskemaet herunder uploade dokumentation i DONG Energys udbudssystem Scanmarket. Link til hjemmesiden findes under »Electronic access to Documents«. Følgende skal besvares eller oplyses via ansøgningen i Scanmarket:

A. Firmaoplysninger m.m.

A.1 Firmanavn

A.2 Adresse

A.3 CVR.-nr.,

A.4 Kontaktperson, mail og telefonnummer)

A.5 Ejerskab og selskabsform

A.6 Vedhæft et signeret følgebrev

A.7 Bekræftelse af at udbuddet er signeret af en for Leverandøren underskriftberrettiget person.

A.8 Tro og love-erklæring:

— Tro og love-erklæring i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om, at entreprenøren ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

— Tro og love-erklæring om, at entreprenøren ikke er omfattet af de i udbudsdirektivet, artikel 45, stk. 1 og stk. 2, anførte udelukkelsesgrunde

(formular ligger tilgængelig i Scanmarket)

A.9 Rådighedserklæring (såfremt ansøgeren baserer sig på andres formåen).

B. Økonomisk formåen

B1. Egenkapital

B.2 Omsætning

B.3 Soliditetsgrad

B.4 Overskudsgrad

B.5 Regnskab for de seneste 2 år.

C) Følgende vil kunne blive anvendt som udvælgelseskriterier eller minimumskrav under konkrete udbud. Ansøgerne opfordres derfor til at indsende så fyldestgørende beskrivelser som muligt.

Ansøgeren opfordres til at fremsende en komplet beskrivelse af virksomhedens kvalitets-, sundheds- og sikkerheds- og miljø-ledelsessystem med angivelse af om ledelsessystemet(-erne) er certificeret jf. henholdsvis ISO9001:2008, OHSAS 18001 og ISO 14001 eller lignende. Såfremt ansøgeren er certificeret jf. henholdsvis ISO9001:2008, OHSAS 18001 og ISO 14001 eller lignende, anses en kopi af certifikatet som en komplet beskrivelse.

Hvis ansøgerens ledelsessystem(er) ikke er certificeret, opfordres ansøgerne til at fremsende 1) en overordnet beskrivelse af henholdsvis ansøgerens kvalitets-, sundheds- og sikkerheds- og miljøledelsessystem 2) vedhæftning(er) med selve ledelsessystemet (-erne) samt 3) en krydsreference fra ledelsessystemet(-erne) nævnt under punkt 2 til den relevante ISO- eller OHSAS standard. Den overordnede beskrivelse skal være på maks. 3 sider pr. system ekskl. krydsreferencer og vedhæftninger. Kun de 3 første sider pr system vil blive læst, såfremt omfanget overstiger 3 sider pr. system. Det vil kunne have betydning for vurderingen af, om et eventuelt mindstekrav er opfyldt (pr. ledelsessystem type), om ansøgeren har indsendt en overordnet beskrivelse, selve ledelsessystemet samt en krydsreference fra ledelsessystemet til den relevante standard, hvorfor ansøgere med ikke-certificerede systemer, opfordres til at indsende den overordnede beskrivelse, ledelsessystemet samt krydsreferencen til standarden (for hver type system). Ansøgere med ledelsessystem(er) som ikke er certificerede og ikke leverer krydsreferencer, jf. nedenfor. opfordres til at fremsende 1) en overordnet beskrivelse af ansøgerens kvalitets-, sundheds- og sikkerheds- og miljøledelsessystem 2) vedhæftning(er) med ledelsessystemet(-erne).

C1)

Vedr. kvalitetsledelsessystemet:

Ordregiver opfordrer til at ledelsessystemet indeholder en beskrivelse af følgende (der afspejler ISO9001 opbygningen på engelsk):

4.1 General requirements

4.2 Documentation Requirements

Focus on:

4.2.3 Control of documents

4.2.4 Control of records

5.1 Management commitment

5.3 Quality policy

5.6 Management review

Focus on:

5.6.1 General

6 Resource management

Focus on:

6.2.2 Competence, training and awareness

7 Product realization

Focus on:

7.1 Planning of product realization

7.2.1 Determination of requirements related to the

product

7.2.2 Review of requirements related to the product

7.3 Design and development

8 Measurement, analysis and improvement

Focus on:

8.2.2 Internal audit

8.3 Control of nonconforming product

8.5.1 Continual improvement

C2)

Vedr. sundheds- og sikkerhedsledelsessystemet:

Vedhæftningen til den overordnede beskrivelse kan være ansøgerens sundheds- og sikkerhedsledelsessystem. Ordregiver opfordrer til at ledelsessystemet indeholder en beskrivelse af følgende (der afspejler sektionsopbygningen af OHSAS18001 på engelsk)

4.1. General requirements

4.2. OHS and E policy

4.3 Planning

Focus on:

4.3.1. Hazard identification, risk assessment and

determining controls

4.3.2 Legal and other requirements

4.4 Implementation and operation

Focus on:

4.4.1. Resources, roles, responsibility, accountability

and authority

4.4.2. Competence, training and awareness

4.4.3. Communication

4.4.5 Document and data control

4.4.6 Operatinal control

4.5 Checking

Focus on:

4.5.4 Control of records

4.5.5. Internal audit (Submit latest internal audit report)

4.6 Management review

(Fremsend seneste ledelsesrapport)

C3) Vedr. Miljøledelsessystemet

Vedhæftningen til den overordnede beskrivelse kan være ansøgerens sundheds- og sikkerhedsledelsessystem. Ordregiver opfordrer til at ledelsessystemet indeholder en beskrivelse af følgende (der afspejler sektionsopbygningen af ISO 14001 på engelsk)

4.1. General requirements

4.2. OHS and E policy

4.3 Planning

Focus on:

4.3.1. Hazard identification, risk assessment and

determining controls

4.3.2 Legal and other requirements

4.4 Implementation and operation

Focus on:

4.4.1. Resources, roles, responsibility, accountability

and authority

4.4.2. Competence, training and awareness

4.4.3. Communication

4.4.5 Document and data control

4.4.6 Operatinal control

4.5 Checking

Focus on:

4.5.4 Control of records

4.5.5. Internal audit (Submit latest internal audit report)

4.6 Management review

(Fremsend seneste ledelsesrapport)

Krydsreferencerne skal angive sammenhængen mellem de relevante ledelsessystemer angivet ovenfor og henholdsvis ISO9001:2008, OHSAS 18001 og ISO 14001.

Såfremt ordregiver under et konkret udbud anvender et eller flere udvælgelseskriterier, som vedrører kvaliteten af ledelsessystem(erne) vil et ledelsessystem, der er certificeret i henhold til enten ISO9001:2008, OHSAS 18001 eller ISO 14001 eller lignende blive anset som levende fuldt op til ordregivers forventninger, og i tilfælde af at der anvendes point ved udvælgelsen vil ansøgerne med sådanne ledelsessystemer få maksimum point. Øvrige systemer vil blive vurderet kvalitativt af ordregiver, men alene ansøgerne der har fremsendt både overordnede beskrivelser, selve ledelsessystemet(-erne) samt en krydsreference til enten ISO9001:2008, OHSAS 18001 og ISO 14001 standarderne kan forvente at få en tilsvarende positiv evaluering.

Dokumentationen kan fremsendes enten på dansk eller engelsk

C.4 Beskrivelse af ansøgerens produktions- og værkstedsfaciliteter.

For hvert fagområde

D1-9. Teknisk formåen

D1-9.1 Hvilke ordre størrelselser vil der kunne leveres?

D1-9.2 Vil der blive anvendt underleverandører

D1-9.2.1 (Besvares kun såfremt, der anvendes underleverandører) Angiv Navn og CVR.nr på kendte underleverandører

D1-9.3 Antal ansatte medarbejdere

D1-9.4 Angiv Uddannelsesniveau og certificeringer på ansvarlige medarbejdere

D1-9.5 Angiv referencer fra lignende anlægsarbejder,

som ansøgeren leverer (igangværende leverancer, hvor ansøgeren har leveret i min. 3 måneder fra ansøgningstidspunktet) eller har leveret fra 1.1.2011-23.12.2015 i Europa. Ordregiver opfordrer til at listen over referencer indeholder kontaktoplysninger til bygherrerne (navn,adresse, telefonnummer etc.) samt en beskrivelse af omfanget af arbejdet (herunder opgavetype, discipliner involveret, varighed, sted og værdien af kontrakten).

Ordregiver opfordrer til, at beskrivelsen af referencerne afspejler kompleksiteten af opgaven omfattet af referencen. Desuden opfordrer ordregiver til, at ansøgerne medsender en eller flere referencer der samlet set illustrerer, at ansøgeren har erfaring med alle opgavetyper omfattet af det pågældende fagområde. Ordregiver gør opmærksom på, at det kan blive tillagt negativt vægt, såfremt nogle af ovenstående oplysninger mangler ved beskrivelsen af referencerne.

Yderligere for Fagområde 10 Kombinationer af fagområder:

D10.6 Hvilke kombination af fagområder/delaftaler vil der kunne leveres.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt: Oplysninger der ikke umiddelbart kan verificeres via medsendte regnskab og certificeringer vil DONG Energy efter behov bede ansøgerne om at angive kontaktoplysning samt metoder hvorpå indholdet af ansøgningen kan verificeres.

VI.2) Yderligere oplysninger:

DONG Energy Thermal Power A/S er ikke forpligtet til at anvende denne kvalifikationsordning og forbeholder sig ret til at udbyde kontrakter på bygge- og anlægsarbejder separat.

Entreprenører optaget på kvalifikationsordningen er forpligtet til 1 gang årligt, i forbindelse med offentliggørelsen af fornyet bekendtgørelse, at fremsende:

— Tro og love-erklæring i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om, at entreprenøren ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

— Tro og love-erklæring om, at entreprenøren ikke er omfattet af de i udbudsdirektivet, artikel 45, stk. 1 og stk. 2, anførte udelukkelsesgrunde

— Opdatering af besvarelsesfelterne i Scanmarket vedr. tekniske og/eller faglige formåen samt Økonomisk formåen

Seneste årsregnskab skal endvidere indsendes 1 gang årligt umiddelbart efter godkendelse af årsregnskabet for seneste regnskabsår (som udgangspunkt senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb).

Entreprenører optaget på kvalifikationsordningen er desuden berettiget til løbende at opdatere besvarelsesfelterne for de dele af ordningen, som entreprenøren er optaget på.

DONG Energy Thermal Power A/S vil i forbindelse med modtagelse af ovennævnte opdaterede oplysninger foretage en vurdering af, om entreprenøren fortsat opfylder betingelserne for at være optaget på kvalifikationsordningen. Er oplysningerne ikke indleveret betids eller indholdsmæssigt utilstrækkelige, forbeholder Ordregiver sig ret til af udelukke entreprenøren fra kvalifikationsordningen.

Read: 

Del II. Kvalifikationsordnings genstand

II.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde/kategori 1.a: Jord- og fundamentsarbejder (CAPEX op til maks. 50 MDKK ex. moms).

II.2) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3) Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal Power A/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere,der kan påtage sig leverancer og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende arbejdsområder (ikke udtømmende):

— Etablering og drift af byggeplads

— Nedrivnings- og demontagearbejder eskkl. asbest

— Vej- og terrænbefæstelsesarbejder

— Kloakarbejder (i mindre omfang)

— Piloteringsarbejder

— Jordarbejder.

II.4) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000, 45100000, 45112500, 45200000, 45232400, 45250000, 45251000, 45251100, 45251140, 45251142,45251230

II.5) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej.

II.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde/kategori 1.b: Nedrivning og nedbrydning af bygninger (CAPEX op til max. 50 MDKK ex. moms).

II.2) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3) Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal Power A/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere,der kan påtage sig leverancer og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende arbejdsområder (ikke udtømmende):

— Nedrivning og nedbrydning af bygninger

— Nedrivning, terrænregulering og rydning af byggeplads

— Nedrivning af maskin- og el-anlæg

— Nedrivnings- og demontagearbejder af asbest

— Korrekt behandling af farlige stoffer så som asbest, bly, cadmium, PCB, olier eller flyveaske

— Arbejder i forbindelse fjernelse af kontamineret jord.

II.4) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45100000, 45112500, 45200000, 45262660, 90650000

II.5) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej.

II.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde/kategori 2: Beton- og jernbetonarbejder (CAPEX op til max. 50 MDKK ex. moms).

II.2) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3) Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal Power A/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere,der kan påtage sig leverancerog udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende arbejdsområder (ikke udtømmende):

— Betonelementarbejder

— Pladsstøbt beton

— Murerarbejder.

II.4) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000, 45200000, 45250000, 45251000, 45251100, 45251140, 45262300, 45262520

II.5) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej.

II.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde/kategori 3: Stål- og inddækningsarbejder (CAPEX op til max. 50 MDKK ex. moms).

II.2) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3) Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal Power A/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere,der kan påtage sig leverancerog udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende arbejdsområder (ikke udtømmende):

— Tømrerarbejder

— Facadelukningsarbejder

— Smedearbejder

— Tagdækningsarbejder.

II.4) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

44112400, 45260000, 45261210, 71550000, 45000000, 45200000, 45250000, 45251000, 45251100,45251140

II.5) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej.

II.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde/kategori 4: Bygningsinstallationer (anlæg) (CAPEX op til max. 50 MDKK ex. moms).

II.2) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3) Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal Power A/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere,der kan påtage sig leverancerog udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende arbejdsområder (ikke udtømmende):

— VVS arbejder

— Ventilationsarbejder.

II.4) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

39715000, 45330000, 45332000, 45332200, 71321300, 45000000, 45200000, 45250000, 45251000,45251100, 45251140

II.5) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej.

II.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde/kategori 5.a: Bygnings Elarbejder (CAPEX op til max. 50 MDKK ex. moms).

II.2) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3) Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal Power A/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere,der kan påtage sig leverancerog udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende arbejdsområder (ikke udtømmende):

— Belysningsanlæg

— Nødbelysningsanlæg

— Service og stikkontaktstationer.

— Elforsyning til elevatoranlæg.

— Installationer for ventilationsanlæg.

— Elforsyning til drænpumper.

— Føringsvej

— Hovedledninger for bygningstavler.

— Belysnings el-arbejder

— Brandalarmanlæg.

II.4) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

31600000, 31000000, 31500000, 44300000, 51112000, 31518200, 31224100, 45331000, 30237280, 31174000,31320000, 45232000, 31625000

II.5) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej.

II.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde/kategori 5.b: Elmontage — procesanlæg (CAPEX op til max. 50 MDKK ex. moms).

II.2) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3) Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal Power A/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere,der kan påtage sig leverancerog udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende arbejdsområder (ikke udtømmende):

— Højspændingsinstallationer

— Maskin- og SRO installationer

— Føringsveje

— Huller og brandtætninger

— Lynbeskyttelse og udligningsforbindelser.

II.4) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

31321300, 45315400, 45315500, 45315600, 31321220, 31321200, 31214520, 31172000, 31210000,31320000, 45232000

II.5) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej.

II.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde/kategori 6: Havnearbejde (CAPEX op til max. 50 MDKK ex. moms).

II.2) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3) Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal Power A/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere,der kan påtage sig leverancerog udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende arbejdsområder (ikke udtømmende):

— Installation af spunsvæg

— Installation af ankerplads

— Støbning af betonhammer

— Installation af pæle og stiger

— Installation af fendervæg

— Pilotering af betonpæle bag kajvæg

— Dræning og brolægning

— Tilgrænsede arbejder.

II.4) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000, 45241100, 45243600

II.5) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej.

II.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde/kategori 7: Elevatorer (CAPEX op til max. 50 MDKK ex. moms).

II.2) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3) Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal Power A/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere,der kan påtage sig leverancerog udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende arbejdsområder (ikke udtømmende):

— Elevatorer

— Installation af Elevatorer

— Serviceaftale inkl. kontrol af elevatorer.

II.4) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

42417000, 50750000, 45313100

II.5) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej.

II.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde/kategori 8: Døre (CAPEX op til max. 50 MDKK ex. moms).

II.2) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3) Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal Power A/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere,der kan påtage sig leverancerog udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende arbejdsområder (ikke udtømmende):

— Døre

— Levering og installation af døre.

II.4) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

44221200, 45421131, 44221220, 44221230, 44221240

II.5) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej.

II.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde/kategori 9: Porte (CAPEX op til max. 50 MDKK ex. moms).

II.2) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3) Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal Power A/S's kraftværker i Danmark

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere,der kan påtage sig leverancerog udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende følgende arbejdsområder (ikke udtømmende):

— Porte

— Levering og installation af porte.

II.4) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

44221300, 45421148

II.5) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej.

II.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Bygge og Anlægs kvalifikationsordning vers. 2015 — Fagområde/kategori 10: Større entrepriser (CAPEX over 50 MDKK ex. moms).

II.2) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.3) Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med termiske- og biomasseaktiviter på DONG Energy Thermal Power A/S's kraftværker i Danmark.

Formålet er at skabe en liste over kvalificerede virksomheder/samarbejdspartnere,der kan påtage sig større leverancer og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattende ét eller flere af følgende fagområder: Jord- og fundamentarbejder, Nedrivning og nedbrydning af bygninger, beton- og jernbetonarbejder, stål- og inddækningsarbejder,bygningsinstallationer (anlæg), Bygnings El-arbejder, el-montage procesanlæg, havnearbejde, elevatorer, døre og porte.

(Maks grænsen for CPV koder gør at der ikke kan angives flere CPV koder i II.4, men dette fagområde/kategori omfatter yderligere CPV koderne: 31320000, 45232000, 31625000).

II.4) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

39715000, 42417000, 44112400, 44221200, 44221220, 44221230, 44221240, 44221300, 45000000,45100000, 45112500, 45200000, 45232400, 45241100, 45243600, 45250000, 45251000, 45251100, 45251140,45251142, 45251250, 45260000, 45261210, 45262300, 45262520, 45330000, 45332000, 45421131, 45421148,71321300, 71550000, 45262660, 90650000, 31000000, 31500000, 44300000, 51112000, 31518200, 31224100,45331000, 30237280, 31174000, 31320000, 45232000, 50750000, 45313100, 31321300, 45315400,45315500, 45315600, 31321200, 31214520, 31172000, 31210000

II.5) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej.

III.1.1) Adgang til ordningen:

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Ansøgere skal anmode om optagelse på kvalifikationsordningen ved at besvare spørgeskemaet i DONG Energys udbudssystem Scanmarket, samt uploade dokumentation. Link til hjemmesiden findes under »Electronic access to Documents«.

Følgende skal besvares eller oplyses via ansøgningen i Scanmarket:

A. Firmaoplysninger m.m.

A.1 Firmanavn

A.2 Adresse

A.3 CVR.-nr.,

A.4 Kontaktperson, mail og telefonnummer)

A.5 Ejerskab og selskabsform

A.6 Vedhæft et signeret følgebrev

A.7 Bekræftelse af at udbuddet er signeret af en for Leverandøren underskriftberrettiget person.

A.8 Støtteerklæring (såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen).

B. Økonomisk formåen

Følgende vil kunne blive anvendt som udvælgelseskriterier eller minimumskrav under konkrete udbud. Ansøgerne opfordres derfor til at indsende så stærk en økonomisk formåen som muligt, evt. ved støtteerklæringer fra andre enheder.

B1. Regnskab for de seneste 2 år.

Ordregiver gør opmærksom på, at økonomisk formåen kan blive et udvælgelseskriterium for konkrete udbud. Der vil også kunne opstilles minimumskrav til eksempelvis visse finansielle nøgletal. Ordregiver anvender ofte økonomisk formåen som et blandt flere udvælgelseskriterier og evaluerer i så fald ofte på ansøgernes økonomiske formåen i forhold til tre områder: solvens, rentabilitet og likviditet, men ordregiver er ikke forpligtet eller begrænset hertil og vil tage stilling til dette i forbindelse med de konkrete udbud.

C) Teknisk kapacitet generelt

Følgende vil kunne blive anvendt som udvælgelseskriterier eller minimumskrav under konkrete udbud. Ansøgerne opfordres derfor til at indsende så fyldestgørende beskrivelser som muligt.

Ansøgeren opfordres til at fremsende en komplet beskrivelse af virksomhedens kvalitets-, sundheds- og sikkerheds- og miljø-ledelsessystem med angivelse af om ledelsessystemet(-erne) er certificeret jf. henholdsvis ISO9001:2008, OHSAS 18001 og ISO 14001 eller lignende.

Såfremt ansøgeren er certificeret jf. henholdsvis ISO9001:2008, OHSAS 18001 og ISO 14001 eller lignende, anses en kopi af gyldigt certifikat som en komplet beskrivelse.

Hvis ansøgerens ledelsessystem(er) ikke er certificeret, opfordres ansøgerne til at fremsende 1) en overordnet beskrivelse af henholdsvis ansøgerens kvalitets-, sundheds- og sikkerheds- og miljøledelsessystem 2)vedhæftning(er) med selve ledelsessystemet (-erne) samt 3) en krydsreference fra ledelsessystemet(-erne) nævnt under punkt 2 til den relevante ISO- eller OHSAS standard.

Den overordnede beskrivelse skal være på maks. 3 sider pr. system ekskl. krydsreferencer og vedhæftninger. Kun de 3 første sider pr system vil blive læst,såfremt omfanget overstiger 3 sider pr. system. Det vil kunne have betydning for vurderingen af, om et eventuelt mindstekrav er opfyldt (pr. ledelsessystem type), om ansøgeren har indsendt en overordnet beskrivelse, selve ledelsessystemet samt en krydsreference fra ledelsessystemet til den relevante standard, hvorfor ansøgere med ikke-certificerede systemer, opfordres til at indsende den overordnede beskrivelse, ledelsessystemet samt krydsreferencen til standarden (for hver type system). Ansøgere med ledelsessystem(er) som ikke er certificerede og ikke leverer krydsreferencer, jf. nedenfor. opfordres til at fremsende 1) en overordnet beskrivelse af ansøgerens kvalitets-, sundheds- og sikkerheds- og miljøledelsessystem 2) vedhæftning(er) med ledelsessystemet(-erne).

C1) Vedr. kvalitetsledelsessystemet:

Ordregiver opfordrer til at ledelsessystemet indeholder en beskrivelse af følgende (der afspejler ISO9001opbygningen på engelsk):

4.1 General requirements

4.2 Documentation Requirements

Focus on:

4.2.3 Control of documents

4.2.4 Control of records

5.1 Management commitment

5.3 Quality policy

5.6 Management review

Focus on:

5.6.1 General

6 Resource management

Focus on:

6.2.2 Competence, training and awareness

7 Product realization

Focus on:

7.1 Planning of product realization

7.2.1 Determination of requirements related to the

product

7.2.2 Review of requirements related to the product

7.3 Design and development

8 Measurement, analysis and improvement

Focus on:

8.2.2 Internal audit

8.3 Control of nonconforming product

8.5.1 Continual improvement

C2) Vedr. sundheds- og sikkerhedsledelsessystemet:

Vedhæftningen til den overordnede beskrivelse kan være ansøgerens sundheds- og sikkerhedsledelsessystem.

Ordregiver opfordrer til at ledelsessystemet indeholder en beskrivelse af følgende (der afspejler sektionsopbygningen af OHSAS18001 på engelsk)

4.1. General requirements

4.2. OHS and E policy

4.3 Planning

Focus on:

4.3.1. Hazard identification, risk assessment and

determining controls

4.3.2 Legal and other requirements

4.4 Implementation and operation Focus on:

4.4.1. Resources, roles, responsibility, accountability

and authority

4.4.2. Competence, training and awareness

4.4.3. Communication

4.4.5 Document and data control

4.4.6 Operatinal control

4.5 Checking

Focus on:

4.5.4 Control of records

4.5.5. Internal audit (Submit latest internal audit report)

4.6 Management review (Fremsend seneste ledelsesrapport)

C3) Vedr. Miljøledelsessystemet

Vedhæftningen til den overordnede beskrivelse kan være ansøgerens sundheds- og sikkerhedsledelsessystem.

Ordregiver opfordrer til at ledelsessystemet indeholder en beskrivelse af følgende (der afspejler sektionsopbygningen af ISO 14001 på engelsk)

4.1. General requirements

4.2. OHS and E policy

4.3 Planning

Focus on:

4.3.1. Hazard identification, risk assessment and

determining controls

4.3.2 Legal and other requirements

4.4 Implementation and operation

Focus on:

4.4.1. Resources, roles, responsibility, accountability

and authority

4.4.2. Competence, training and awareness

4.4.3. Communication

4.4.5 Document and data control

4.4.6 Operatinal control

4.5 Checking

Focus on:

4.5.4 Control of records

4.5.5. Internal audit (Submit latest internal audit report)

4.6 Management review (Fremsend seneste ledelsesrapport)

Krydsreferencerne skal angive sammenhængen mellem de relevante ledelsessystemer angivet ovenfor og henholdsvis ISO9001:2008, OHSAS 18001 og ISO 14001.

Såfremt ordregiver under et konkret udbud anvender et eller flere udvælgelseskriterier, som vedrører kvaliteten af ledelsessystem(erne) vil et ledelsessystem, der er certificeret i henhold til enten ISO9001:2008, OHSAS18001 eller ISO 14001 eller lignende blive anset som levende fuldt op til ordregivers forventninger, og i tilfældeaf at der anvendes point ved udvælgelsen vil ansøgerne med sådanne ledelsessystemer få maksimum point.

Øvrige systemer vil blive vurderet kvalitativt af ordregiver, men alene ansøgerne der har fremsendt både overordnede beskrivelser, selve ledelsessystemet(-erne) samt en krydsreference til enten ISO9001:2008,OHSAS 18001 og ISO 14001 standarderne kan forvente at få en tilsvarende positiv evaluering.

Dokumentationen kan fremsendes enten på dansk eller engelsk

D1: Teknisk formåen for hvert fagområde/kategori 1-9 (CAPEX op til max. 50 MDKK ex. moms), der søges om optag til, angives følgende

D1-9. Fagområde/kategori 1-9 (CAPEX op til max. 50 MDKK ex. moms) Angiv referencer

Følgende vil kunne blive anvendt som udvælgelseskriterier eller minimumskrav under konkrete udbud. Ansøgerne opfordres derfor til at indsende så stærk en teknisk formåen som muligt, evt. ved støtteerklæringer fra andre enheder.

Ansøger kan vedlægge maksimalt 5 referencer og ansøger skal som minimum fremsende mindst 1 reference.

Referencerne skal omfatte relevant udført arbejde for kategorien. Referencerne må gerne dække flere af de nævnte arbejdsområder under kategorien.

Ordregiver opfordrer til at beskrivelsen af referencerne indeholder kontaktoplysninger til bygherrerne (navn,adresse, telefonnummer etc.) samt en beskrivelse af omfanget af arbejdet (herunder opgavetype, discipliner involveret, varighed, sted og værdien af kontrakten).

Ordregiver opfordrer til, at beskrivelsen af referencerne afspejler kompleksiteten og relevansen af den udførte opgave i forhold til den enkelte kategori og underliggende arbejdsområder. Ansøger opfordres til at medsende én eller flere referencer der samlet set illustrerer, at ansøger har erfaring med alle arbejdsomrdåer omfattet af fagområder/kategorien.

Såfremt ordregiver under et konkret udbud anvender et eller flere udvælgelseskriterier, som teknisk formåen, herunder referencer, vil relevansen af ansøgers referencer blive vurderet op imod indholdet af den konkrete opgave. Jo mere relevante referencer, jo mere positiv evaluering.

D10. Fagområde/kategori 10 Større entrepriser (CAPEX over 50 MDKK ex. moms) Angiv referencer

Følgende vil kunne blive anvendt som udvælgelseskriterier eller minimumskrav under konkrete udbud. Ansøgerne opfordres derfor til at indsende så stærk en teknisk formåen som muligt, evt. ved støtteerklæringer fra andre enheder.

Ansøger kan vedlægge maksimalt 15 referencer og ansøger skal som minimum fremsende mindst 1 reference.

Referencerne skal omfatte relevant udført arbejde for kategorien. Referencerne må gerne dække ét eller flere af de fagområderne/kategorierne 1-9.

Ordregiver opfordrer til at beskrivelsen af referencerne indeholder kontaktoplysninger til bygherrerne (navn,adresse, telefonnummer etc.) samt en beskrivelse af omfanget af arbejdet (herunder opgavetype, discipliner involveret, varighed, sted og værdien af kontrakten).

Ordregiver opfordrer til, at beskrivelsen af referencerne afspejler kompleksiteten og relevansen af den udførte opgave i forhold til kategorien. Ansøger opfordres til at medsende én eller flere referencer der samlet set illustrerer, at ansøger har erfaring med alle fagområder/kategorier.

Såfremt ordregiver under et konkret udbud anvender et eller flere udvælgelseskriterier, som teknisk formåen, herunder referencer, vil relevansen af ansøgers referencer blive vurderet op imod indholdet af den konkrete opgave. Jo mere relevante referencer, jo mere positiv evaluering.

VI.2) Yderligere oplysninger:

DONG Energy Thermal Power A/S er ikke forpligtet til at anvende denne kvalifikationsordning og forbeholder sig ret til at udbyde kontrakter på bygge- og anlægsarbejder i et selvstændigt udbud.

Entreprenører optaget på kvalifikationsordningen er forpligtet til 1 gang årligt, i forbindelse med offentliggørelsen af fornyet bekendtgørelse, at fremsende:

— Opdatering af besvarelsesfelterne i Scanmarket vedr. teknisk/faglig formåen, økonomisk formåen, samt opdatering af referencer for de relevante kategorier.

Seneste årsregnskab skal endvidere indsendes 1 gang årligt umiddelbart efter offentliggørelse af bekendtgørelse om forlængelse af kvalifikationsordningen (ved udgangen af kalenderåret) og senest 6 måneder herefter.

Tilsvarende gælder for opdatering af og genfremsendelse af eventuelt udløbne certifikater (QHSE).

Entreprenører optaget på kvalifikationsordningen er desuden berettiget til løbende at opdatere besvarelsesfelterne for de dele af ordningen, som entreprenøren er optaget på og give DONG Energy Thermal Power A/S skriftlig besked herom.

DONG Energy Thermal Power A/S vil i forbindelse med modtagelse af ovennævnte opdaterede oplysninger foretage en vurdering af, om entreprenøren fortsat opfylder betingelserne for at være optaget på kvalifikationsordningen.

Er oplysningerne ikke indleveret betids eller indholdsmæssigt utilstrækkelige,forbeholder Ordregiver sig ret til af udelukke entreprenøren fra kvalifikationsordningen og dermed ikke have adgang til deltagelse i udbud der gernnemføres under kvalifikationsordningen.

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB