« Back to Search« Back to SearchSearch » Architectural, engineering and surveying services  Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Architectural, engineering and surveying services

  Liberec Czech Republic — Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Published January 21, 2017
|
Notice type
Award notice
Value
€148.63k
Winner
Geodetické Sdružení s.r.o.

Drafting of comprehensive land (hereinafter the "kick"), including the necessary surveying works, creation of digital cadastral maps, demarcation of land ownership boundaries.

Drafting of comprehensive land (hereinafter the "kick") in the cadastral Lower Pertoltice and cadastral Upper Pertoltice including the necessary surveying works in accuracy class intended for recovery cadastre Decree no. 357/2013 Coll. Proposal will be awarded processed so that it can be written to the Cadastre. The total area of ​​the treated area is 656 ha. The subject of the tender is also defining property boundaries of land under registered DKM.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Česká republika-Liberec: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2017/S 015-024195

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
01312774
U Nisy 745/6a
Liberec
460 57
Česká republika
Kontaktní osoba: Věra Hejtmánková
Tel.: +420 727956786
E-mail: v.hejtmankova@spucr.cz
Kód NUTS: CZ051

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://spucr.cz

Adresa profilu zadavatele: http://zakazky.spucr.cz

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: zemědělství

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zpracování návrhu 2 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dolní Pertoltice a Horní Pertoltice.

Spisové číslo: 2VZ4490/2016-541101
II.1.2)Hlavní kód CPV
71250000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací, tvorba digitální katastrální mapy, vytyčení vlastnických hranic pozemků.

II.1.6)Informace o částech zakázky
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 4 016 200.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ051
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká republika – Liberecký kraj – okres Liberec – obec Pertoltice – k.ú. Dolní Pertoltice a k.ú. Horní Pertoltice.

II.2.4)Popis zakázky:

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Dolní Pertoltice a v k.ú. Horní Pertoltice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možné zapsat do Katastru nemovitostí. Celková plocha upravovaného území je 656 ha. Předmětem veřejné zakázky je rovněž vytyčení vlastnických hranic pozemků dle zapsané DKM.

II.2.5)Hodnotící kritéria
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky včetně opčního práva (bez DPH): 4 500 000 CZK z toho:

— opční právo stanoveno v předpokládané výši 300 000 CZK bez DPH z toho:

Přípravné práce – opční právo do výše 100 000 CZK bez DPH;

Návrhové práce – opční právo do výše 100 000 CZK bez DPH.

Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo:

— opční právo do výše 100 000 CZK bez DPH.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 153-277910
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení
Veřejný zadavatel nebude zadávat žádné další zakázky na základě výše uvedeného předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 639676
Název:

Zpracování návrhu 2 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dolní Pertoltice a Horní Pertoltice

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
04/01/2017
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 6
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Geodetické Sdružení s.r.o.
61682764
Kpt. Olesinského 69
Příbram II
261 01
Česká republika
Tel.: +420 318628853
E-mail: office@geodetpb.cz
Kód NUTS: CZ020

Internetová adresa:www.geodetpb.cz

Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 4 500 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 4 016 200.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa:http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa:http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/01/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB