« Back to Search« Back to SearchSearch » Architectural, engineering and surveying services  Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Architectural, engineering and surveying services

  Hradec Králové Czech Republic — Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Published December 20, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€106.47k
Winner
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

The subject of the tender is drafting comprehensive land consolidation in the cadastral Loučná Hora including comprehensive parts k.ú. Smidary and Ohnišťany (estimated range of 455 ha).

The subject of the tender is drafting comprehensive land consolidation in the cadastral Loučná Hora including comprehensive parts k.ú. Smidary and Ohnišťany (estimated range of 455 ha), including changes cadastral borders, the necessary surveying activities in the accuracy class intended for recovery of the cadastral documentation preparation for the introduction of the results kick in the Real Estate and delineation of new land under the registered DKM.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Česká republika-Hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2016/S 245-447763

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
01312774
Kydlinovská 245
Hradec Králové
503 01
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Petra Žáková
Tel.: +420 721945389
E-mail: p.zakova@spucr.cz
Kód NUTS: CZ052

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://spucr.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: pozemkové úpravy

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Loučná Hora včetně ucelené části k.ú. Smidary a Ohnišťany.

Spisové číslo: 2VZ10754/2016-514101
II.1.2)Hlavní kód CPV
71250000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Loučná Hora včetně ucelené části k.ú. Smidary a Ohnišťany (předpokládaný rozsah 455 ha).

II.1.6)Informace o částech zakázky
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 2 876 850.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ052
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Královéhradecký kraj, okres Hradec Králové, k.ú. Loučná Hora, k.ú. Smidary, k.ú. Ohnišťany.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Loučná Hora včetně ucelené části k.ú. Smidary a Ohnišťany (předpokládaný rozsah 455 ha) včetně změn katastrálních hranic, nezbytných zeměměřických činností v třídě přesnosti určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM.

II.2.5)Hodnotící kritéria
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Opční právo je stanoveno do výše 300 000 CZK bez DPH na nové služby spočívající v obdobných službách jako v původní VZ a odpovídající původní VZ. Přípravné práce: o.p. do výše 100 000 CZK bez DPH. Návrhové práce: o.p. do výše 150 000 CZK bez DPH. Vytyčení pozemků a mapové dílo: o.p. do výše 50 000 CZK bez DPH.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Jedná se o veřejnou zakázku řešenou dle zákona č. 137/2006 Sb.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 181-325674
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
08/12/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
45536058
J. Purkyně 1174/53
Hradec Králové
500 02
Česká republika
Tel.: +420 495537051
E-mail: geodezie@geodezie-vc.cz
Kód NUTS: CZ052

Internetová adresa:http://www.geodezie-vc.cz

Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
64255611
Rokycanova 114
Vysoké Mýto
566 01
Česká republika
Tel.: +420 465423691
E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz
Kód NUTS: CZ053

Internetová adresa:http://www.agroprojekce.cz

Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2 939 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 2 876 850.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa:http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/12/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB