« Back to Search« Back to SearchSearch » Tyres for heavy/light-duty vehicles  Motala kommun

Tyres for heavy/light-duty vehicles

  Motala Sweden — Motala kommun
Published November 25, 2016 — Deadline January 2, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€460.79k

Tyres with accessories and service work for the gradual withdrawal during the contract period. The contract covers the following goods and services:

- Tires for passenger car, light truck and minibus;

- Bus and truck tires;

- Gräsklipp- and truck tires;

- Tractor and industrial tires;

- Construction Tires;

- Wheels cars and trucks;

- Service work;

- Retreading;

- Dubbing;

- Balancing;

- Installation and deck shifts.

That disclosure may be mentioned that the contracting entities in 2015 purchased the requested products and services to approximately 1.5 million SEK. Stated calculated requirement applies without obligation.

Deck.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Motala: Däck till lätta och tunga fordon

2016/S 228-414963

Meddelande om upphandling

Varor

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Motala kommun
212000-2817
Drottningg. 2
Motala
591 86
Sverige
Kontaktperson: Anton Wåhlin
Telefon: +46 141225736
E-post: anton.wahlin@motala.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.e-avrop.com/motala/Default.aspx

I.2)Gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/motala/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=31317
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/motala/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=31317
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Däck.

Referensnummer: UH-2016-153
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34350000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Däck med tillbehör och servicearbeten för successiva uttag under avtalsperioden. Upphandlingen omfattar följande varor och tjänster:

— Däck till personbil, lätt lastbil och minibuss;

— Buss- och lastbilsdäck;

— Gräsklipp- och truckdäck;

— Traktor- och industridäck;

— Entreprenaddäck;

— Fälgar person- och lastbilar;

— Servicearbeten;

— Regummering;

— Dubbning;

— Balansering;

— Montering och däckskiften.

Som upplysning kan nämnas att de upphandlande enheterna under 2015 inhandlade efterfrågade produkter och tjänster för ca 1 500 000 SEK. Angivet beräknat behov gäller utan förbindelse.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Motala kommun

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34350000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Däck.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 925 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

12 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Mjölby kommun

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34350000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Mjölby kommun.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Däck.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 125 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

12 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Boxholm

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34350000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Boxholms kommun.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Däck.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 270 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

12 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Vadstena

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34350000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vadstena kommun.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Däck.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 180 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

12 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/01/2017
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/07/2017
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/01/2017
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
Linköping
581 04
Sverige
Telefon: +46 13-251100
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Fax: +46 13-251140

Internetadress:http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/11/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB