« Back to Search« Back to SearchSearch » Architectural, construction, engineering and inspection services  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Architectural, construction, engineering and inspection services

  Oulu Finland — Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Published March 3, 2017 — Deadline March 20, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Intellectual and Developmental Disabilities Service Expertise -arkkitehtisuunnittelu.

This invitation to tender is applied for the main project architect and designers. The task is to continue the project, the main architect and planning on the basis of an operational plan for the project.

In addition to the normal main and the execution of tasks related to architectural design of subscribers' expectations provider are:

- Experience and professionalism,

- Commitment,

- reliability,

- Flexibility,

- The spirit of innovation and continuous improvement,

- Interaction and cooperation.

The subscriber targets for the design are:

- The functionality of the design,

- Subscriber targets implement the plans,

- Feasible and correct plans,

- The use of modeling a wide scale.

Subscriber's goal is to this acquisition to acquire the most economically advantageous architectural designer who has capability and experience in the tasks related to the content of the contract, and who is best placed to implement the objectives and requirements set for the object interactively design. The selection is made the invitation to tender at the indicated criteria.

Purchasing will take place a negotiation procedure.

estimated to be the total of about 12 to 16 000 000 EUR, including add-ons mentioned in the invitation to tender.

Contract exceed the Public Contracts § 16 of the threshold value (the threshold value). The acquisition of the subscriber is the Northern Ostrobothnia Hospital District Federation of Municipalities.

The acquisition of items is described in more detail in the invitation to tender and any supporting documents.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Suomi-Oulu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2017/S 044-080622

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
0679480-9
Kajaanintie 50, OYS
Oulu
90029
Suomi
Yhteyshenkilö: Juha Mäkelä
Puhelin: +358 5828336
Sähköpostiosoite: oys2030@ppshp.fi
NUTS-koodi: FI1A2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ppshp.fi

Hankkijaprofiilin osoite: http://www.oys2030.fi

I.2)Yhteishankinta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/ppshp
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=116259&tpk=c8929005-721b-40fe-8459-234b153a76aa
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tulevaisuuden sairaala 2030 Kehitysvammahuollon osaamiskeskus – Arkkitehtisuunnittelu.

Viitenumero: 116259
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kehitysvammahuollon osaamiskeskus -arkkitehtisuunnittelu.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan Hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijaa. Tehtävänä on jatkaa hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelua toiminnallisen hankesuunnitelman pohjalta.

Normaalien pää- ja arkkitehtisuunnitteluun liittyvien tehtävien suorittamisen lisäksi Tilaajan odotuksen tarjoajalle ovat:

— kokemus ja ammattitaito,

— sitoutuneisuus,

— luotettavuus,

— joustavuus,

— innovatiivisuus ja jatkuva parantaminen,

— vuorovaikutus- ja yhteistyökyky.

Tilaajan tavoitteet suunnittelulle ovat:

— yhteistoiminnallisuus suunnittelussa,

— tilaajan tavoitteet toteuttavat suunnitelmat,

— toteuttamiskelpoiset ja virheettömät suunnitelmat,

— mallintamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71240000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1A2
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tilaajan tavoitteena on tällä hankinnalla hankkia kokonaistaloudellisesti edullisin arkkitehtisuunnittelija, jolla on kyvykkyys ja kokemus Hankinnan sisältöön liittyvistä tehtävistä, ja jolla on parhaat edellytykset toteuttaa kohteen suunnittelu vuorovaikutteisesti asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Valinta tehdään tarjouspyynnössä ilmoitetuilla arviointiperusteilla.

Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelynä.

Kohteen arvioitu kokonaishinta noin 12-16 000 000 EUR sisältäen tarjouspyynnössä mainitut lisäosat.

Hankinta ylittää Hankintalain 16 §:n kynnysarvon (EU-kynnysarvo). Hankinnan tilaaja on Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Hankinnan kohdetta on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liiteasiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 19/05/2017
päättymispäivä: 31/05/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä varsinaiseen tarjouskilpailuun. Asetetuilla vähimmäiskelpoisuusehdoilla sekä vertailtavilla lisävaatimuksilla pyritään varmistamaan että palveluntuottaja kykenee suoriutumaan hankinnan kohteena olevasta toimeksiannosta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjouspyynnön mukaan.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
Nopeutettu menettely
Perustelut:

Toiminnallisen suunnittelun ja muun arkkitehti- sekä teknisen suunnittelun yhteensovittaminen edellyttää suunnittelijoiden töiden aloittamista ennen toteuttajien valintaa.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 20/03/2017
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/03/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB