« Back to Search« Back to SearchSearch » Window-cleaning services  Region Jönköping

Window-cleaning services

  Jönköping Sweden — Region Jönköping
Published May 6, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
Städ o Fönsterputs dax

Window cleaning the region's buildings in Jönköping, Eksjö and Värnamo.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Jönköping: Fönsterputsning

2016/S 088-155497

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Region Jönköping
Box 1024
Att: Emma Danielsson
SE-551 11 Jönköping
SVERIGE
E-post: emma.danielsson@rjl.se

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
Hälso- och sjukvård
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Fönsterputsning.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 14: Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Jönköpings län.

NUTS-kod SE211

II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Fönsterputsning för regionens byggnader inom Jönköping, Eksjö samt Värnamo.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

90911300

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
RJL 2015/2698
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2016/S 042-069480 av den 1.3.2016

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1 Benämning: Städ o Fönsterputs dax
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18.4.2016
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Städ o Fönsterputs dax
Box 5033
SE-250 05 Helsingborg
SVERIGE

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
2.5.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB