« Back to Search« Back to SearchSearch » Televisions  Kungsbacka kommun

Televisions

  Kungsbacka Sweden — Kungsbacka kommun
Published February 2, 2017
|
Notice type
Award notice
Winner
DAV Partner AB

Kungsbacka Municipality procures consumer electronics to a value of around 600 000 SEK / year. In addition to TV sets procured, headsets, clock radios, DVD / Blue ray player, TV game, and batteries.

For TV sets procured even cabling for television, sound bar, and wall and ceiling mounts for equipment. If need be, the provider itself or with the help of a subcontractor put up a wall or ceiling mount and install and set channel TV.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Kungsbacka: TV-apparater

2017/S 023-040529

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Varor

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Kungsbacka kommun
Att: Johan Rohdin
SE-434 81 Kungsbacka
Sverige
E-post: johan.rohdin@kungsbacka.se

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Hemelektronik (TV, Radio, DVD).
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Kungsbacka.

NUTS-kod SE231

II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Kungsbacka kommun upphandlar hemelektronik till ett värde av ca 600 000 SEK/år. Utöver TV apparater upphandlas ,headsets, klockradio, DVD/ Bluerayspelare, TV spel samt batterier.
Till TV apparaterna upphandlas även kablage till TV, soundbars samt vägg och takfästen för utrustningen. Vid behov ska leverantören i egen regi eller med hjälp av underleverantör sätta upp vägg- eller takfäste samt installera och kanalinställa TV.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

32324000, 30233152, 32300000, 32320000, 32344210

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
16/118
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2016/S 183-328753 av den 22.9.2016

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1 Benämning: DAV Partner AB
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28.11.2016
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

DAV Partner AB
Ågatan 18 A
SE-431 35 Mölndal
Sverige
E-post: stefan@dav.se
Internetadress: www.davpartner.se

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
30.1.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB