« Back to Search« Back to SearchSearch » IT services: consulting, software development, Internet and support  Plinovodi d.o.o.

IT services: consulting, software development, Internet and support

  Ljubljana Slovenia — Plinovodi d.o.o.
Published February 25, 2017
|
Notice type
Award notice
Value
€8,200,000,081.69M
Winner
S&T Slovenija d.d.

Object of the contract is a comprehensive maintenance and support for the use of business information system for a period of 4 years from the entry into force of the Treaty.

The client is the transmission system operator of natural gas in Slovenia. In its business environment using a complex business information system (PIS), which is the successful operation of the client is very important. It consists of hardware and software. Hardware volume servers, disk array, system backup and data storage, network and communications equipment. The core system software represents a virtual environment in which they are installed virtual servers on which they run almost all the servers with different information systems and applications, which represent the ISP as a whole. In addition to the location of company headquarters in Ljubljana ICR also includes specific information systems and applications to be used in locations of maintenance centers and compressor stations.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Slovenija-Ljubljana: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora

2017/S 040-073536

Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Plinovodi d.o.o.
1954288000
Cesta Ljubljanske brigade 11B
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Oddelek za javna naročila, Matej Zagožen
Telefon: +386 15820729
E-naslov: matej.zagozen@plinovodi.si
Telefaks: +386 15820701
Šifra NUTS: SI

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.plinovodi.si/

I.2)Skupno javno naročanje
I.6)Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Celovito vzdrževanje in podpora uporabe poslovnega informacijskega sistema za obdobje 4 let.

Referenčna številka dokumenta: P/JN/12/2016/TS-ST
II.1.2)Glavna koda CPV
72000000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet naročila je celovito vzdrževanje in podpora uporabe poslovnega informacijskega sistema za obdobje 4 let od pričetka veljavnosti pogodbe.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 816 867.64 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72600000
72700000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Ljubljana.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Naročnik je operater prenosnega sistema zemeljskega plina v Sloveniji. V svojem poslovnem okolju uporablja kompleksen poslovno informacijski sistem (PIS), ki je za uspešno delovanje naročnika zelo pomemben. Sestavljen je iz strojne in programske opreme. Strojna oprema obsega strežnike, diskovno polje, sistem za varnostno kopiranje in shranjevanje podatkov, omrežno in komunikacijsko opremo. Jedro sistemske programske opreme predstavlja virtualno okolje, v katerem so nameščeni virtualni strežniki, na katerih tečejo praktično vsi strežniki z različnimi informacijskimi sistemi in aplikacijami, ki predstavljajo PIS kot celoto. Poleg lokacije sedeža družbe v Ljubljani v PIS prištevamo tudi določene informacijske sisteme in aplikacije, ki se uporabljajo na lokacijah vzdrževalnih centrov in kompresorskih postaj.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2016/S 234-427091
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki periodičnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: P/JN/12/2016/TS-ST
Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
16/02/2017
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
S&T Slovenija d.d.
5447640000
Leskoškova cesta 6
Ljubljana
1000
Slovenija
Telefon: +386 15855500
Telefaks: +386 15855201
Šifra NUTS: SI

Internetni naslov:http://www.snt.si/

Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 820 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 816 867.64 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6)Plačana cena za ugodne nakupe

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11B
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB