« Back to Search« Back to SearchSearch » Architectural, construction, engineering and inspection services  Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Architectural, construction, engineering and inspection services

  Oulu Finland — Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Published May 20, 2016 — Deadline June 22, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Government_administration, Environmental_services, Economy, Transportation
Architectural, construction, engineering and inspection services

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Suomi-Oulu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2016/S 096-171730

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 86
Oulu
90101
SUOMI
Yhteyshenkilö: Jani Huttula
Puhelin: +358 405850832
Sähköpostiosoite: jani.huttula@ely-keskus.fi
NUTS-koodi: FI1A2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

I.1)Nimi ja osoitteet
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 86
Oulu
90101
SUOMI
Yhteyshenkilö: Jani Huttula
Puhelin: +358 405850832
Sähköpostiosoite: jani.huttula@ely-keskus.fi
NUTS-koodi: FI1A2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

I.1)Nimi ja osoitteet
Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
PL 32
Oulun kaupunki
90015
SUOMI
Yhteyshenkilö: Mikko Myllylä
Puhelin: +358 447032418
Sähköpostiosoite: mikko.myllyla@ouka.fi
NUTS-koodi: FI1A2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/

I.2)Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenteen-hallinta
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Kirjaamo
Veteraanikatu 1
Oulu
90130
SUOMI
Yhteyshenkilö: Jani Huttula
Puhelin: +358 405850832
Sähköpostiosoite: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
NUTS-koodi: FI1A2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin liikenteenhallinnan asiantuntijapalvelut 2017–2018.

Viitenumero: POPELY/1082/2016
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin liikenteenhallinnan asiantuntijapalvelut vuosina 2017–2018 sekä mahdolliset optiovuodet 2019 ja 2020.

Toimeksiantoon sisältyy päätehtävinä liikenteenhallinta- ja liikennevalotyöryhmien asiantuntija-, suunnittelija- ja assistenttipalvelut.

Toimeksiannon sisältö on määritetty tarkemmin hankinta-asiakirjoissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 640 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1A2
Pääasiallinen suorituspaikka:

Oulu.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde ja edellytetyt soveltuvuusvaatimukset on kuvattu tarkemmin hankinta-asiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 640 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2017
päättymispäivä: 31/12/2018
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimukseen liittyy mahdolliset optiovuodet 2019 ja 2020.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen liittyy mahdolliset optiovuodet 2019 ja 2020.

Sopimukseen voi sisältyä ennalta määrittämättömiä lisätöitä.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 22/06/2016
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 27/06/2016
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen internet-sivuilta osoitteesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenteen-hallinta

Huom: valitse sivun oikeassa yläkulmassa vihreäpohjaisesta aluevalinnasta ”Pohjois-Pohjanmaa”.

Hankinnassa käytetään suomen kieltä. Asiakirjat ovat saatavissa suomenkielisinä.

Vieraskieliset todistukset ja selvitykset tulee toimittaa sekä alkuperäiskielisinä että suomenkielelle käännettyinä. Käännösten tulee olla virallisen kielenkääntäjän laatimia ja ulkomaisten viranomaisten antamien todistusten asianmukaisesti legalisoituja.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
SUOMI
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/05/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB