« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Ermont spol. s r.o.

Construction work

  Hlinsko Czech Republic — Ermont spol. s r.o.
Published December 14, 2016 — Deadline January 6, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€107.02k

The subject of performance of the contract, the construction work related to energy savings and reducing the building's energy performance Ermont et al. s ro, which consist mainly of replacing the original fillings, insulation of exterior walls, floor insulation soils and insulation of the roof.

The subject of the public contract is the execution of works consisting in thermal insulation of external walls contact thermal insulation system, insulation and flooring soil replacement of initial filling holes.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Česká republika-Hlinsko: Stavební práce

2016/S 241-438707

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Práce

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Ermont spol. s r.o.
62029771
Tyršova 781
Hlinsko
539 01
Česká republika
Kontaktní osoba: Robert Milfait
Tel.: +420 608667807
E-mail: mtz@ermont.cz
Kód NUTS: CZ053

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.ermont.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/ermont-spol-s-r-o_4445/

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/ermont-spol-s-r-o_4445/
Další informace lze získat na jiné adrese:
Energy Benefit Centre a.s., pobočka Hradec Králové
29029210
Veverkova 1343
Hradec Králové
500 02
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Jana Oborníková
Tel.: +420 733785102
E-mail: jana.obornikova@energy-benefit.cz
Kód NUTS: CZ052

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.energy-benefit.cz/

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na nasledujúcej adrese:
Ermont spol. s r.o.
62029771
Tyršova 781
Hlinsko
539 01
Česká republika
Tel.: +420 608667807
E-mail: mtz@ermont.cz
Kód NUTS: CZ053

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.ermont.cz/

I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: soukromý subjekt
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: stavební práce

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Snížení energetické náročnosti budovy Ermont Hlinsko.

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000
II.1.3)Druh zakázky
Práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy Ermont spol. s r.o., které spočívají především ve výměně původních výplní otvorů, zateplení obvodových stěn, zateplení podlahy půdy a zateplení části střechy.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 891 980.00 CZK
II.1.6)Informace o částech zakázky
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Ermont spol. s r.o., Tyršova 781, 539 01 Hlinsko.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v zateplení obvodových stěn kontaktním tepelně izolačním systémem, zateplením podlahy půdy a výměně původních výplní otvorů.

II.2.5)Hodnotící kritéria
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 891 980.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 01/03/2017
Konec: 31/07/2017
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Projekt bude financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2014–2020.
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

— Výpis z živnostenského rejstříku.

— Výpisu z obchodního rejstříku.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 06/01/2017
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 28/02/2017
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 06/01/2017
Místní čas: 10:00
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání obálek je neveřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kapitána Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz

Internetová adresa:http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/12/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB