« Back to Search« Back to SearchSearch » Architectural, construction, engineering and inspection services  Naturstyrelsen

Architectural, construction, engineering and inspection services

  Randers Denmark — Naturstyrelsen
Published October 25, 2016
|
Notice type
Results of design contests
Value
€538.31k
The five Hald'er.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
538 306,10538306.10

Danmark-Randers: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2016/S 206-374014

Resultater af projektkonkurrence

Direktiv 2004/18/EF
Denne konkurrence er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Naturstyrelsen
Vasevej 7
Att: Skovrider Peter Brostrøm
8920 Randers
Danmark

Internetadresse(r):

http://www.naturstyrelsen.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Miljø
Fritid, kultur og religion
1.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Projektkonkurrencens genstand / beskrivelse af projektet

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Ordregiverens / den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet:
De fem Hald'er.
II.1.2)Kort beskrivelse:
Rådgivning af Naturstyrelsen under tydeliggørelse af sporene efter 800 års udvikling af borge og herregårde
ved Hald Sø i samspil med landskabet, så de knyttes sammen til en landskabsarkitektonisk helhed og en
fortælling, som taler stærkt til et bredt nutidigt publikum.
II.1.3)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71000000

Del IV: Procedure

IV.1)Administrative oplysninger
IV.1.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.1.2)Oplysninger om tidligere offentliggørelse(r)
Er samme projektkonkurrence offentliggjort før?: ja

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 228-415732 af 25.11.2015

Del V: Projektkonkurrencens resultat

V.1)Tildeling og præmier
V.1.1)Antal deltagere:
5
V.1.2)Antal udenlandske deltagere:
V.1.3)Navn(e) og adresse(r) på vinderen/vinderne af konkurrencen

Erik Brandt Dam arkitekter ApS
Struenseegade 15A, 2
2200 København
Danmark

V.1.4)Værdien af præmien/præmierne
Værdien af den eller de uddelte præmier eksklusive moms: 538 306,10 EUR

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Projektkonkurrencen vedrører et projekt og/eller et program, som er finansieret af EU-midler: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
VI.3.2)Indgivelse af klager
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20.10.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB