« Back to Search« Back to SearchSearch » Financial leasing services  SKL Kommentus Inköpscentral AB

Financial leasing services

  Stockholm Sweden — SKL Kommentus Inköpscentral AB
Published December 23, 2016
|
Notice type
Prior notice
Value
€10.42M
Financial Vehicle Leasing 2017.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
100 000 000100000000

Sverige-Stockholm: Finansiell leasing

2016/S 248-456069

Förhandsmeddelande

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

SKL Kommentus Inköpscentral AB
Hornsgatan 15
Att: Annelie Dufva
SE-117 99 Stockholm
Sverige
E-post: annelie.dufva@sklkommentus.se

Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: ja

SKL Kommentus Inköpscentral AB
Sverige

Avsnitt II.B: Upphandlingens föremål (Varor eller tjänster)

II.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Finansiell Fordonsleasing 2017.
II.2)Typ av upphandling och plats för leverans eller utförande
Tjänstekategori: nr 6: Finansiella tjänster a) Försäkringstjänster b) Bank- och investeringstjänster
Sverige.

NUTS-kod SE

II.3)Information om ramavtal
II.4)Kort beskrivning av varornas eller tjänsternas art, omfattning eller värde:
Leasing av fordon.
Uppskattad kostnad exkl. moms: 100 000 000 SEK

Delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

66114000

II.6)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet
30.3.2017
II.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.8)Kompletterande information:
Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna för öppet förfarande enligt 4 kap. 1 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)Information om reserverade kontrakt

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Information om det allmänna regelverket
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
21.12.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB