« Back to Search« Back to SearchSearch » Electric motors, generators and transformers  Trafikverket

Electric motors, generators and transformers

  Borlänge Sweden — Trafikverket
Published March 3, 2017
|
Notice type
Award notice
Value
€840.38k
Inverter Audit Q48 / Q49 No. 411

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
21 845 00021845000
13 500 00013500000
13 541 00013541000
8 000 0008000000
8 303 4008303400

Sverige-Borlänge: Elektriska motorer, generatorer och transformatorer

2017/S 044-081708

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Direktiv 2004/17/EG

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Att: Sofia Elfving
SE-781 89 Borlänge
Sverige
Telefon: +46 771921921
E-post: sofia.elfving@trafikverket.se

Internetadress(er):

Upphandlande enhet: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/93163

Elektronisk tillgång till information: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=171344&B=TRAFIKVERKET

I.2)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster
I.3)Tilldelning på andra upphandlande enheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Omformarrevision Q48/Q49 nr 411, 415 och 420.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 27: Övriga tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Borlänge.

NUTS-kod SE

II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen:
Revision av roterande omformare.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

31100000

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
Värde: 21 845 000 SEK
Exkl. moms

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande enhetens referensnummer för ärendet:
146983
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

V.1)Tilldelat kontrakt och kontraktsvärde
Kontrakt nr: 1
Del nr: 1 - Benämning: Omformarrevision Q48/Q49 nr 415 och 420
V.1.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.2.2017
V.1.2)Information om anbuden

Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4

V.1.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

EuroMaint Rail AB
556032-2918
Underhåll av Spårgående materiel
SE-171 29 Solna
Sverige
Telefon: +46 739200704
E-post: johannes.kandell@euromaint.com
Fax: +46 8283851
Internetadress: http://www.euromaint.com

V.1.4)Upplysningar om kontraktets värde
Det uppskattade totala värdet av kontraktet:
Värde: 13 500 000 SEK
Exkl. moms
Det slutliga totala värdet av kontraktet:
Värde: 13 541 000 SEK
Exkl. moms
Om värdet avser månad eller år:
Antal år: 3
V.1.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att unyttjas för kontraktet: nej
V.1.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp
V.1)Tilldelat kontrakt och kontraktsvärde
Kontrakt nr: 2
Del nr: 1 - Benämning: Omformarrevision Q48/Q49 nr 411
V.1.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.2.2017
V.1.2)Information om anbuden

Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4

V.1.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

LGS, Luleå Generatorservice AB
556596-3625
Industrivägen 15
SE-972 54 Luleå
Sverige
Telefon: +46 920236926
E-post: karleinar.johansson@lgs.nu
Fax: +46 920249251

V.1.4)Upplysningar om kontraktets värde
Det uppskattade totala värdet av kontraktet:
Värde: 8 000 000 SEK
Exkl. moms
Det slutliga totala värdet av kontraktet:
Värde: 8 303 400 SEK
Exkl. moms
Om värdet avser månad eller år:
Antal år: 3
V.1.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att unyttjas för kontraktet: nej
V.1.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
1.3.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB