« Back to Search« Back to SearchSearch » Adult and other education services  Úřad práce ČR

Adult and other education services

  Prague Czech Republic — Úřad práce ČR
Published October 5, 2016
|
Notice type
Additional information
Adult education and other education

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Czech Republic-Prague: Adult and other education services

2016/S 192-346315

Úřad práce ČR, 72496991, Dobrovského 1278/25, Krajská pobočka Jihlava, detašované prac. Žďár nad Sázavou, For the attention of: Romana Maršálková, Praha 7 170 00, Czech Republic. Telephone: +420 950177461/+420 775873466. Fax: +420 950177402. E-mail: romana.marsalkova@zr.mpsv.cz

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 9.9.2016, 2016/S 174-313418)

RE:
CPV:80400000

Adult and other education services

Instead of: 

VI.2) Další informace:

Toto Oznámení o zadání zakázky se týká pouze částí 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 25 a 27 VZ. Zadávací řízení v částech 9, 14, 19, 23, 24 a 26 VZ byla zrušena z důvodu nepodání žádných nabídek ve stanové lhůtě dle § 84 odst. 1 písm. a) ZVZ. Zrušení těchto částí bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU pod č. 2015/S 170-309837 dne 3.9.2015. Formulář F 51 o zrušení těchto částí je dostupný na adrese: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/614076

Zbývající části VZ (tj. 1, 3–6, 17, 18, 20–22 VZ) se nacházejí ve stadiu kontroly na Řídícím orgánu (MPSV) před podpisem rámcových smluv.

VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání:

Tel.: +420 542167811

Oddíl V: Zadání zakázky.

Část zakázky č.: 7 - Název: Gastronomie – Havlíčkův Brod

V.1)

Datum zadání zakázky:

23.8.2016

V.2)

Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 1

V.3)

Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Bratříků 851

580 01 Havlíčkův Brod

Česká republika

V.4)

Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 1 660 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 1 293 700 CZK

Bez DPH

Část zakázky č.: 8 - Název: Gastronomie – Jihlava

V.1) Datum zadání zakázky:

22.8.2016

V.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 1

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Karoliny Světlé 2

586 01 Jihlava

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 1 830 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 1 116 590 CZK

Bez DPH

Část zakázky č.: 10 - Název: Gastronomie – Třebíč

V.1) Datum zadání zakázky:

22.8.2016

V.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 1

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

K-system.CZ s.r.o.

U Kuchyňky 180/2

674 01 Třebíč-Podklášteří

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 2 360 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 1 697 505 CZK

Bez DPH

Část zakázky č.: 11 - Název: Gastronomie – Žďár nad Sázavou

V.1) Datum zadání zakázky:

23.8.2016

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Komenského 972/10

591 01 Žďár nad Sázavou

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 1 830 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 1 094 200 CZK

Bez DPH

Část zakázky č.: 12 - Název: Svařování – Havlíčkův Brod

V.1) Datum zadání zakázky:

23.8.2016

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Svaros s.r.o.

Herrmannova 520

583 01 Chotěboř

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 4 000 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 2 532 210 CZK

Bez DPH

Část zakázky č.: 13 - Název: Svařování – Jihlava

V.1) Datum zadání zakázky:

23.8.2016

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

SVAŠ Přibyl s.r.o.

Hruškové Dvory 3

586 01 Jihlava

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 3 360 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 3 087 000 CZK

Bez DPH

Část zakázky č.: 15 - Název: Svařování – Třebíč

V.1) Datum zadání zakázky:

23.8.2016

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

PBS Industry, a.s.

Průmyslová 162

674 86 Třebíč

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 4 960 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 3 829 810 CZK

Bez DPH

Část zakázky č.: 16 - Název: Svařování – Žďár nad Sázavou

V.1) Datum zadání zakázky:

23.8.2016

V.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 2

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

ŽĎAS, a.s.

Strojírenská 675/6

591 01 Žďár nad Sázavou 1

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 5 920 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 3 918 000 CZK

Bez DPH

Část zakázky č.: 25 - Název: Obráběč kovů – Žďár nad Sázavou

V.1) Datum zadání zakázky:

23.8.2016

V.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 1

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Studentská 761/1

591 01 Žďár nad Sázavou

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 9 300 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 8 148 050 CZK

Bez DPH

Část zakázky č.: 27 - Název: Stavebnictví – Jihlava

V.1) Datum zadání zakázky:

23.8.2016

V.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 1

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Střední škola stavební Jihlava

Žižkova 20

586 01 Jihlava

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 13 940 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 11 078 320 CZK

Bez DPH

Oddíl V: Zadání zakázky.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

Read: 

VI.2) Další informace:

Jedná se o opravný formulář Oznámení o zadání zakázky, který se týká doplnění zadání zakázky v části 2 – Výpočetní technika Jihlava. Rámcová smlouva o realizaci rekvalifikačních kurzů pro část č. 2 VZ byla uzavřena se 2. uchazečem v pořadí (bit cz training s.r.o.), neboť 1. vítězný uchazeč (Počítačová služba s.r.o.) neposkytl součinnost při uzavírání smlouvy z technických a organizačních důvodů.

Zadávací řízení v částech 9, 14, 19, 23, 24 a 26 VZ byla zrušena z důvodu nepodání žádných nabídek ve stanové lhůtě dle § 84 odst. 1 písm. a) ZVZ. Zrušení těchto částí bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU pod č. 2015/S 170-309837 dne 3.9.2015. Formulář F 51 o zrušení těchto částí je dostupný na adrese: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/614076.

Zbývající části VZ (tj. 1, 3–6, 17, 18, 20–22 VZ) se nacházejí ve stadiu kontroly na Řídícím orgánu (MPSV) před podpisem rámcových smluv.

VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání:

Tel.: —.

Internetová adresa (URL): http://www.compet.cz

Fax: +420 542167115

Oddíl V: Zadání zakázky.

Část zakázky č.: 2 - Název: Výpočetní technika – Jihlava

V.1) Datum zadání zakázky:

16.9.2016

V.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 2

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:

bit cz training, s.r.o.

Žižkova 89

586 01 Jihlava

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 12 480 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 9 624 000 CZK

Část zakázky č.: 7 - Název: Gastronomie – Havlíčkův Brod

V.1) Datum zadání zakázky:

23.8.2016

V.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 1

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Bratříků 851

580 01 Havlíčkův Brod

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 1 660 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 1 293 700 CZK

Bez DPH

Část zakázky č.: 8 - Název: Gastronomie – Jihlava

V.1) Datum zadání zakázky:

22.8.2016

V.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 1

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Karoliny Světlé 2

586 01 Jihlava

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 1 830 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 1 116 590 CZK

Bez DPH

Část zakázky č.: 10 - Název: Gastronomie – Třebíč

V.1) Datum zadání zakázky:

22.8.2016

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

K-system.CZ s.r.o.

U Kuchyňky 180/2

674 01 Třebíč-Podklášteří

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 2 360 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 1 697 505 CZK

Bez DPH

Část zakázky č.: 11 - Název: Gastronomie – Žďár nad Sázavou

V.1) Datum zadání zakázky:

23.8.2016

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Komenského 972/10

591 01 Žďár nad Sázavou

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 1 830 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 1 094 200 CZK

Bez DPH

Část zakázky č.: 12 - Název: Svařování – Havlíčkův Brod

V.1) Datum zadání zakázky:

23.8.2016

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Svaros s.r.o.

Herrmannova 520

583 01 Chotěboř

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 4 000 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 2 532 210 CZK

Bez DPH

Část zakázky č.: 13 - Název: Svařování – Jihlava

V.1) Datum zadání zakázky:

23.8.2016

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

SVAŠ Přibyl s.r.o.

Hruškové Dvory 3

586 01 Jihlava

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 3 360 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 3 087 000 CZK

Bez DPH

Část zakázky č.: 15 - Název: Svařování – Třebíč

V.1) Datum zadání zakázky:

23.8.2016

V.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 1

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

PBS Industry, a.s.

Průmyslová 162

674 86 Třebíč

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 4 960 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 3 829 810 CZK

Bez DPH

Část zakázky č.: 16 - Název: Svařování – Žďár nad Sázavou

V.1) Datum zadání zakázky:

23.8.2016

V.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 2

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

ŽĎAS, a.s.

Strojírenská 675/6

591 01 Žďár nad Sázavou 1

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 5 920 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 3 918 000 CZK

Bez DPH

Část zakázky č.: 25 - Název: Obráběč kovů – Žďár nad Sázavou

V.1) Datum zadání zakázky:

23.8.2016

V.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 1

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Studentská 761/1

591 01 Žďár nad Sázavou

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 9 300 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 8 148 050 CZK

Bez DPH

Oddíl V: Zadání zakázky.

Část zakázky č.: 11 - Název: Stavebnictví - Jihlava

V.1) Datum zadání zakázky:

23.8.2016

V.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 1

V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Střední škola stavební Jihlava

Žižkova 20

586 01 Jihlava

Česká republika

V.4) Údaje o hodnotě zakázky

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:

Hodnota: 13 940 000 CZK

Bez DPH

Celková konečná hodnota zakázky:

Hodnota: 11 078 320 CZK

Bez DPH

V.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB