« Back to Search« Back to SearchSearch » Cleaning services  Zdravstveni dom Koper Casa della sanita Capodistria

Cleaning services

  Koper – Capodistria Slovenia — Zdravstveni dom Koper Casa della sanita Capodistria
Published July 14, 2016 — Deadline August 9, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
cleaning services

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Slovenija-Koper – Capodistria: Storitve čiščenja

2016/S 134-241322

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Zdravstveni dom Koper Casa della sanita Capodistria
5728231000
Dellavallejeva ulica 3
Koper – Capodistria
6000
Slovenija
Kontaktna oseba: tajnistvo@zd-koper.si, v tajništvo
Telefon: +386 56647100
E-naslov: tajnistvo@zd-koper.si
Telefaks: +386 56647200
Šifra NUTS: SI024

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zd-koper.si

I.2)Skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.zd-koper.si/sl/javni-razpisi
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Zdravje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Čiščenje prostorov ZD Koper.

Referenčna številka dokumenta: JN-2/2016
II.1.2)Glavna koda CPV
90910000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Čiščenje prostorov ZD Koper za obdobje 5 let s prevzemom delavk.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90910000
90911000
90919000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
Šifra NUTS: SI02
Šifra NUTS: SI024
II.2.4)Opis javnega naročila:

Čiščenje prostorov ZD Koper za obdobje 5 let, prevzem čistilk, uporaba lastnih čistil in pripomočkov ter strojev, kjer je to mogoče, upoštevati interni pravilnik o čiščenju.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/09/2016
Konec: 31/08/2021
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Izpolnjevanje pogojev iz 75. in 76. člena ZJN-3, vpis v sodni register, register izvajalcev, dovoljenje za opravljanje dejavnosti, standard ISO 9001 in/ali 14001 (ravnanje z okoljem)...

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 09/08/2016
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/12/2016
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 09/08/2016
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Prostori uprave oz. sejna soba ZD Koper.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Prisotni so lahko predstavniki ponudnikov, ki bodo lahko v postopku sodelovali oz. dali pripombe le, če bodo imeli pooblastilo za zastopanje oz. če bodo zakoniti zastopniki. Predstavniki ponudnikov bodo pooblastilo oddali pred postopkom odpiranja, identifikacija bo na podlagi osebnega dokumenta s sliko.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Morebitna revizija bo potekala v skladu z ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati podatke in določila iz 15. člena ZPVPJN.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Zdravstveni dom Koper Casa della sanita Capodistria
Dellavallejeva ulica 3
Koper – Capodistria
6000
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/07/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB