« Back to Search« Back to SearchSearch » Architectural, engineering and planning services  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Architectural, engineering and planning services

  Debrecen Hungary — Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Published September 30, 2016
|
Notice type
Results of design contests
Debrecen, Dosa Palatine settlement of block of Sunset Boulevard redevelopment and extension of the pedestrian zone.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2016/S 189-338581

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK05276
Piac utca 20.
Debrecen
4024
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bernáthné dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
NUTS-kód: HU321

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

I.2)Közös közbeszerzés
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debrecen, Dósa nádor tér rendezése, a Csapó utcai tömb átépítése és a gyalogos övezet kiterjesztése.

II.1.2)Fő CPV-kód
71240000
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Debrecen, Dósa nádor tér rendezése, a Csapó utcai tömb átépítése és a gyalogos övezet kiterjesztése.

A tervpályázat célja Debrecen, Dósa nádor tér rendezése, a Városháza keleti lehatároló térfalának hasznosítása, a belvárosának gyalogoszóna kiterjesztése, valamint a Csapó utcai kulturális tömb beépítésének javaslatához szükséges építészeti, közterületi alakítások.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

Közlekedés:

— felszíni parkolók kulturáltabbá tétele,

— gépjármű forgalom redukált átvezetése a Városháza megközelítésének biztosításával,

— a komolyzenei koncertterem épületben minél nagyobb számú parkolóhely kialakítása, nem feltétel a teljes parkolóhely igény biztosítása,

— gyalogos, gépjármű, kerékpáros közlekedés rendszerére, szervezésére adott javaslat (Csapó u.,Dósa Nádor tér,Liszt Ferenc,egykori Nyomtató,Vár,Blaháné, Újházi Ede u. vizsgálatával),

— vendéglátóipari helyek feltöltése a vendégforgalmi, valamint a Csokonai Színház látogatói gépjármű forgalmának szimulációja,

— az akcióterület betáplálási és kiürítési pontjaira tett javaslat.

Köztéri funkció:

— virágpiac helyének kijelölése, árusító helyek és a piacnak helyet adó tér egységes építészeti megjelenésére javaslattétel,

— vendéglátó teraszok helyének meghatározása,

— utcabútorokra, közterületi struktúrákra tett javaslat,

— térburkolatok rendszere,

— innovatív megoldásokra adott javaslat.

Zöldfelület:

— meglevő fasorok elemeinek lehetőség szerinti megtartása,

— környezeti klimatikus viszonyok javítására tett javaslat a zöldterületek növelése és/vagy vízfelületek kialakítása által,

— gazdaságos fenntarthatóság, üzemeltetés,

— TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása operatív programhoz való illeszkedés.

Magasépítés:

— a komolyzenei koncertépület funkcionalitása, városképbe való integrálása,

— térszínt alatti parkolás feltárásának helyére és kialakítására tett javaslat,

— Városháza Sas utca felőli épületszárnyának építészeti minősége,

— Beruházási költség.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 085-149999

V. szakasz: A tervpályázati eljárás eredménye

A versenyt odaítélés és díjkiosztás nélkül megszüntették: nem
V.3)Odaítélés és díjak
V.3.1)A bírálóbizottság döntésének dátuma:
16/08/2016
V.3.2)Információ a résztvevőkről
Résztvevők száma: 3
A résztvevő kkv-k száma: 3
Külföldi résztvevők száma: 0
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Bord Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
Felső erdősor 3. III/22.
Budapest
1068
Magyarország
NUTS-kód: HU102
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Archiko Kft.
Monti ezredes utca 6.
Debrecen
4029
Magyarország
NUTS-kód: HU321
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Peracto Kft.
Árpád u. 1.
Tiszapalkonya
3587
Magyarország
NUTS-kód: HU31
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.4)A díj(ak) értéke
Az odaítélt díj(ak) értéke áfa nélkül: 10 472 441.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Internetcím:http://www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Internetcím:http://www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/09/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB