« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction consultancy services  Vellinge kommun

Construction consultancy services

  Vellinge Sweden — Vellinge kommun
Published October 22, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
AquaP Teknikkonsulter AB
The client will implement a number of construction projects in the coming years. In order to implement these projects, the client need external resources in the trade area Street and VA. The municipality intends to act up and sign a framework agreement with a consultant for Street and a consultant for VA. As written in AUB.12, it involves General Consultant. This means that the winning consulting firm may be irregularly need to bring in the consultants with specialist skills. Any sub-consultants will not be evaluated in this procurement.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Vellinge: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

2016/S 205-371092

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Vellinge kommun
212000-1033
Norrevångsgatan 3
Vellinge
235 81
Sverige
Kontaktperson: Christian Lagerblad
Telefon: +46 40425185
E-post: christian.lagerblad@vellinge.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.vellinge.se

I.2)Gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal tekniska konsulter.

Referensnummer: NGM 2016/92
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71530000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Beställaren kommer att genomföra ett antal anläggningsprojekt de närmsta åren. För att kunna genomföra dessa projekt, behöver Beställaren externa resurser inom fackområde Gata och VA. Kommunen ämnar handla upp och skriva ramavtal med en konsultfirma för Gata och en konsultfirma för VA. Som skrivs i AUB.12, handlar det om Generalkonsultuppdrag. Det betyder att den vinnande konsultfirman kan oregelbundet behöva ta in underkonsult med specialistkompetens. Eventuella underkonsulter kommer ej att utvärderas i denna upphandling.

Ramavtalsperioden är 2 år med möjlighet till förlängning med 2 år.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 30 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71800000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vellinge kommun.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Beställaren kommer att genomföra ett antal anläggningsprojekt de närmsta åren. För att kunna genomföra dessa projekt, behöver Beställaren externa resurser inom fackområde Gata och VA. Kommunen ämnar handla upp och skriva ramavtal med en konsultfirma för Gata och en konsultfirma för VA. Som skrivs i AUB.12, handlar det om Generalkonsultuppdrag. Det betyder att den vinnande konsultfirman kan oregelbundet behöva ta in underkonsult med specialistkompetens. Eventuella underkonsulter kommer ej att utvärderas i denna upphandling.

Ramavtalsperioden är 2 år med möjlighet till förlängning med 2 år.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Poäng av referenter / Viktning: 77,42 %
Kvalitetskriterium - Namn: Poäng av kunskap / Viktning: 22,58 %
Kostnadskriterium - Namn: Se 11.2.13 / Viktning: Se 11.2.13
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Utvärderingen har genomförts i 2 delar. I del 1 har referenter fått besvara i FU på förhand angivna frågor. I del 2 har namngiven Uppdragsansvarig och namngiven Projektör utvärderats utifrån deras analys av ett på förhand bestämt exempelprojekt. Processens syfte är att beröra av Beställaren identifierade punkter som Beställaren anser utkristallisera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2016/S 040-065428
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: NGM 2016/92
Benämning på upphandlingen:

Teknikkonsulter Gata

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/04/2016
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Infrac AB
556650-0269
Södra bulltoftavägen 51
Malmö
212 22
Sverige
Telefon: +46 40-978790
E-post: info@infrac.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress:http://www.infrac.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 20 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 20 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Värde eller andel som troligen kommer att läggas ut på tredje man
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: NGM 2016/92
Benämning på upphandlingen:

Teknikkonsulter VA

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/04/2016
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
AquaP Teknikkonsulter AB
556707-4553
Södra Bulltoftavägen 51
Malmö
212 22
Sverige
Telefon: +46 70-6731480
E-post: info@aquap.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress:http://aquap.se/

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 10 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 10 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Värde eller andel som troligen kommer att läggas ut på tredje man
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 SEK

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Box 4522
Malmö
203 20
Sverige
Telefon: +46 40-353500
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Fax: +46 40-972490

Internetadress:http://www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB