« Back to Search« Back to SearchSearch » Purchase a framework contract to CAF MÁV-START Zrt. Made 10-91 100 19-91 100 20-91 100 21-91 100 series needed to transport passenger railway vehicle of modernization ülőhelyfoglaltság displays and to provide additional services.  MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt.

Purchase a framework contract to CAF MÁV-START Zrt. Made 10-91 100 19-91 100 20-91 100 21-91 100 series needed to transport passenger railway vehicle of modernization ülőhelyfoglaltság displays and to provide additional services.

  Budapest Hungary — MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt.
Published December 23, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€199.49k
CAF framework contract of sale of MÁV-Start Zrt. Made 10-91100, 19-91100, 20-91100 and 21-91100 series required for the transport vehicle of the passenger rail modernization ülőhelyfoglaltság displays and to provide additional services

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
188 888188888
199 493199493
188 888188888

Magyarország-Budapest: Mozdonyok és gördülőállomány alkatrészei

2015/S 248-452976

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Egyes ágazatokban

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt.
AK15459
Könyves Kálmán körút 54–60.
Kapcsolattartási pont(ok): MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt., Beszerzés
Címzett: Oláh János
1087 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 15113153
E-mail: olah.janos@mav-start.hu
Fax: +36 15112346

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.mav-start.hu

I.2)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
CAF projekt – ülőhelyfoglaltság-kijelzők beszerzése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: MÁV-Start Zrt., Vasútijármű-javítási telephely, Szolnok: 5000 Szolnok, Kőrösi út 1–3.

NUTS-kód HU322

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Adásvételi keretszerződés a MÁV-Start Zrt. CAF gyártmányú 10-91 100, 19-91 100, 20-91 100 és 21-91 100 sorozatú vasúti személykocsijainak korszerűsítéséhez szükséges ülőhelyfoglaltság-kijelzők szállítására és kiegészítő szolgáltatások nyújtására.
A szállítás és a kiegészítő szolgáltatások nyújtásának tartalma:
— új, szerelhető burkolatba foglalt OLED kijelző egységek (a továbbiakban: egységek) szállítása az ülőhelyek foglaltságának jelzésére, amelyeket az utastájékoztató berendezés vezérel,
— az egységek beszereléséhez, üzembe helyezéséhez szükséges speciális szerelési segédanyagok és alkatrészek szállítása (a továbbiakban a kijelzőegységek és a szerelési segédanyagok, alkatrészek együttesen: kijelzőegységek),
— két jármű esetében a kijelzők üzembe helyezése, a kapcsolódó oktatás elvégzése.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34631000

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 188 888 EUR
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 055-096569 17.3.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V.1)Az eljárás eredménye és a szerződés értéke
A szerződés száma: 1
Rész száma: 1 - Elnevezés: Adásvételi keretszerződés a MÁV-Start Zrt. CAF gyártmányú 10-91 100, 19-91 100, 20-91 100 és 21-91 100 sorozatú vasúti személykocsijainak korszerűsítéséhez szükséges ülőhelyfoglaltság-kijelzők szállítására és kiegészítő szolgáltatások nyújtására
V.1.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
31.8.2015
V.1.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
V.1.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Aquis Innovo Kft.
Tópart u. 65.
2051 Biatorbágy
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 703380864
E-mail: gvelosy@aquis.hu
Fax: +36 14363100

V.1.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 199 493 EUR
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 188 888 EUR
Áfa nélkül
V.1.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: 10 % alatt.
V.1.6)Alkalmi vétel esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
1. Ajánlattevők neve, címe:
— Abcom Világítástechnika és Nagykereskedelmi Kft., 6753 Szeged Déva u. 22.,
— Delta Systems Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 39–53.,
— Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft., 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.,
— Aquis Innovo Kft., 2051 Biatorbágy, Tópart u. 65.
2. A nyertes ajánlattevő: Aquis Innovo Kft. (2051 Biatorbágy, Tópart u. 65.) a 2004. évi XXXIV. törvény szerint kkv-nak minősül.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
21.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB