« Back to Search« Back to SearchSearch » Window-cleaning services  Ängelholms kommun

Window-cleaning services

  Ängelholm Sweden — Ängelholms kommun
Published December 23, 2015
|
Notice type
Prior notice
Window cleaning Ängelholm.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Ängelholm: Fönsterputsning

2015/S 248-451928

Förhandsmeddelande

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Ängelholms kommun
Östra vägen 2
Att: Andreas Karlsson
SE-262 80 Ängelholm
SVERIGE
E-post: andreas.karlsson@engelholm.se

Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II.B: Upphandlingens föremål (Varor eller tjänster)

II.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Fönsterputsning Ängelholm.
II.2)Typ av upphandling och plats för leverans eller utförande
Tjänstekategori: nr 1: Underhålls- och reparationstjänster
Ängelholm.

NUTS-kod SE224

II.3)Information om ramavtal
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal: ja
II.4)Kort beskrivning av varornas eller tjänsternas art, omfattning eller värde:
Fönsterputsningen ska utföras i de fastigheter där Ängelholms kommun bedriver verksamhet.
Antagen leverantör åtar sig att leverera fönsterputsning i den omfattning och i enlighet med de villkor som anges i förfrågningsunderlag.

Delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

90911300

II.6)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet
1.3.2016
II.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.8)Kompletterande information:

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)Information om reserverade kontrakt

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Information om det allmänna regelverket
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
18.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB