« Back to Search« Back to SearchSearch » Sewerage work  Ludvika kommun

Sewerage work

  Ludvika Sweden — Ludvika kommun
Published January 4, 2017
|
Notice type
Award notice
Value
€3.62M
Winner
Ragn-Sells Aktiebolag

The assignment includes:

- Draining of individual wastewater facilities incl. transport to the sewage treatment plant,

- Sludge Transport between municipal wastewater treatment plants,

- High-pressure washing and suction of pipelines and wells,

- TV inspection,

- Drinking Driving,

- Emptying grease traps,

- Rotskärning.

The contract will be concluded with the electronic auction. The auction begins at the earliest on the third day following the closing date. All qualified suppliers who submitted tenders will be invited to the final auction. The invitation is made by e-mail with information about when the auction starts.

At the bidding must be the same account used when the bid was submitted.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Ludvika: Underhållsarbeten för avlopp

2017/S 002-002100

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Ludvika kommun
212000-2270
Carlavägen 24
Ludvika
771 82
Sverige
Kontaktperson: Björn Friberg
Telefon: +46 240-86630
E-post: bjorn.friberg@ludvika.se
Nuts-kod: SE312

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.upphandlingscenterfbr.se/

I.2)Gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Slamtömning och transport 2016.

Referensnummer: GNU 2016/100
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45232410
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar bland annat:

— Tömning av enskilda avloppsanläggningar inkl. transport till avloppsreningsverk,

— Slamtransporter mellan kommunala avloppsreningsverk,

— Högtrycksspolning och sugning av ledningar och brunnar,

— TV-inspektion,

— Dricksvattenkörning,

— Tömning av fettavskiljare,

— Rotskärning.

Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. Alla kvalificerade leverantörer som lämnat anbud kommer att bjudas in till den avslutande auktionen. Inbjudan sker per e-post som informerar om när auktionen startar.

Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 34 500 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Säter – Slamtömning enskilda avlopp

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45232410
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar bland annat:

— Tömning av enskilda avloppsanläggningar inkl. transport till avloppsreningsverk,

— Slamtransporter mellan kommunala avloppsreningsverk,

— Högtrycksspolning och sugning av ledningar och brunnar,

— TV-inspektion,

— Dricksvattenkörning,

— Tömning av fettavskiljare,

— Rotskärning.

Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. Alla kvalificerade leverantörer som lämnat anbud kommer att bjudas in till den avslutande auktionen. Inbjudan sker per e-post som informerar om när auktionen startar.

Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Miljöprestanda / Viktning: 200000 kr
Pris - Viktning: 200000 kr
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Säter – Övriga tjänster

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45232410
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar bland annat:

— Tömning av enskilda avloppsanläggningar inkl. transport till avloppsreningsverk,

— Slamtransporter mellan kommunala avloppsreningsverk,

— Högtrycksspolning och sugning av ledningar och brunnar,

— TV-inspektion,

— Dricksvattenkörning,

— Tömning av fettavskiljare,

— Rotskärning.

Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. Alla kvalificerade leverantörer som lämnat anbud kommer att bjudas in till den avslutande auktionen. Inbjudan sker per e-post som informerar om när auktionen startar.

Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Miljöprestanda / Viktning: 50000 kr
Pris - Viktning: 50000 kr
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Hedemora Energi – Slamtömning

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45232410
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar bland annat:

— Tömning av enskilda avloppsanläggningar inkl. transport till avloppsreningsverk,

— Slamtransporter mellan kommunala avloppsreningsverk,

— Högtrycksspolning och sugning av ledningar och brunnar,

— TV-inspektion,

— Dricksvattenkörning,

— Tömning av fettavskiljare,

— Rotskärning.

Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. Alla kvalificerade leverantörer som lämnat anbud kommer att bjudas in till den avslutande auktionen. Inbjudan sker per e-post som informerar om när auktionen startar.

Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Miljöprestanda / Viktning: 200000 kr
Pris - Viktning: 200000 kr
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

GPS-positionering av enskilda brunnar och tankar.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Hedemora Energi – Spolning och rotskärning

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45232410
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar bland annat:

— Tömning av enskilda avloppsanläggningar inkl. transport till avloppsreningsverk,

— Slamtransporter mellan kommunala avloppsreningsverk,

— Högtrycksspolning och sugning av ledningar och brunnar,

— TV-inspektion,

— Dricksvattenkörning,

— Tömning av fettavskiljare,

— Rotskärning.

Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. Alla kvalificerade leverantörer som lämnat anbud kommer att bjudas in till den avslutande auktionen. Inbjudan sker per e-post som informerar om när auktionen startar.

Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Miljöprestanda / Viktning: 50000 kr
Pris - Viktning: 50000 kr
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Hedemora Energi – Transporter

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45232410
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar bland annat:

— Tömning av enskilda avloppsanläggningar inkl. transport till avloppsreningsverk,

— Slamtransporter mellan kommunala avloppsreningsverk,

— Högtrycksspolning och sugning av ledningar och brunnar,

— TV-inspektion,

— Dricksvattenkörning,

— Tömning av fettavskiljare,

— Rotskärning.

Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. Alla kvalificerade leverantörer som lämnat anbud kommer att bjudas in till den avslutande auktionen. Inbjudan sker per e-post som informerar om när auktionen startar.

Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Miljöprestanda / Viktning: 50000 kr
Pris - Viktning: 50000 kr
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Gagnef – Slamtömning och övriga tjänster

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45232410
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar bland annat:

— Tömning av enskilda avloppsanläggningar inkl. transport till avloppsreningsverk,

— Slamtransporter mellan kommunala avloppsreningsverk,

— Högtrycksspolning och sugning av ledningar och brunnar,

— TV-inspektion,

— Dricksvattenkörning,

— Tömning av fettavskiljare,

— Rotskärning.

Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. Alla kvalificerade leverantörer som lämnat anbud kommer att bjudas in till den avslutande auktionen. Inbjudan sker per e-post som informerar om när auktionen startar.

Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Borlänge Energi – Slamtömning och tömning av fettavskiljare

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45232410
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar bland annat:

— Tömning av enskilda avloppsanläggningar inkl. transport till avloppsreningsverk,

— Slamtransporter mellan kommunala avloppsreningsverk,

— Högtrycksspolning och sugning av ledningar och brunnar,

— TV-inspektion,

— Dricksvattenkörning,

— Tömning av fettavskiljare,

— Rotskärning.

Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. Alla kvalificerade leverantörer som lämnat anbud kommer att bjudas in till den avslutande auktionen. Inbjudan sker per e-post som informerar om när auktionen startar.

Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2016/S 211-384345
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Säter – Slamtömning enskilda avlopp

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/12/2016
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
BS Sanering AB
556504-7643
Grabbogatan 10
Avesta
774 35
Sverige
Telefon: +46 226-59770
E-post: info@bssanering.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 892 275.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Säter – Övriga tjänster

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/12/2016
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
BS Sanering AB
556504-7643
Grabbogatan 10
Avesta
774 35
Sverige
Telefon: +46 226-59770
E-post: info@bssanering.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 632 180.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Hedemora Energi – Slamtömning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/12/2016
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
MaserFrakt Anläggning Aktiebolag
556222-5960
Box 740
Borlänge
781 27
Sverige
Telefon: +46 736630442
E-post: andreas.helmersson@maserfrakt.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 766 365.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Hela uppdraget.

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Hedemora Energi – Spolning och rotskärning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/12/2016
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
BS Sanering AB
556504-7643
Grabbogatan 10
Avesta
774 35
Sverige
Telefon: +46 226-59770
E-post: info@bssanering.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 676 400.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 5
Del nr: 5
Benämning på upphandlingen:

Hedemora Energi – Transporter

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/12/2016
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
MaserFrakt Anläggning Aktiebolag
556222-5960
Box 740
Borlänge
781 27
Sverige
Telefon: +46 736630442
E-post: andreas.helmersson@maserfrakt.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 360 409.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Hela uppdraget.

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 6
Del nr: 6
Benämning på upphandlingen:

Gagnef – Slamtömning och övriga tjänster

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/12/2016
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Ragn-Sells Aktiebolag
556057-3452
Ägovägen 11
Borlänge
784 61
Sverige
Telefon: +46 70-9272501
E-post: johan.alm@ragnsells.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 72 650.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 7
Del nr: 7
Benämning på upphandlingen:

Borlänge Energi – Slamtömning och tömning av fettavskiljare

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/12/2016
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Ragn-Sells Aktiebolag
556057-3452
Ägovägen 11
Borlänge
784 61
Sverige
Telefon: +46 70-9272501
E-post: johan.alm@ragnsells.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 861 930.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
Telefon: +46 23-3830000
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 23-3830080

Internetadress:http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/01/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB