« Back to Search« Back to SearchSearch » Paving and asphalting works  Lidingö stad

Paving and asphalting works

  LIDINGÖ Sweden — Lidingö stad
Published April 10, 2013
|
Notice type
Award notice
Winner
Skanska Asfalt och Betong AB Box 7073 350 07 Växjö Internet address: www.skanska.se
(AFA.21) Översiktlig information om objektet Upphandlingen avser löpande beläggningsunderhåll. Entreprenaden avser främst beläggningsarbeten. Leverans av asfaltmassor (varma, halvvarma och kalla) vid verk och utförande av underhållsbeläggningar med eventuell plan- och lådfräsning samt justering före beläggning, bärlager (AG), eventuellt försegling samt nybyggnadsbeläggningar och vissa mindre arbeten i samband med underhålls- och nybyggnadsbeläggningar. Uppskattad mängd är cirka 10 miljoner SEK per år. Option Kontraktet kan komma att utökas med uppdrag innanför fastighetsgränsen i Lidingö stads fastigheter. Det gäller bland annat inom skolgårdar. Asfalt omfattar cirka 112 000 m2. Det kommersiella värdet är inräknat i totala kontraktsvärdet för avtalstiden inklusive förlängningar (cirka 0,5 miljoner SEK). Se även AFC. 1 för mer information om objektet. Önskas visning av arbetsområdet lämnas förfrågan i frågor och svar funktionen i Visma. Upphandlingen genomförs av Lidingö stads tekniska förvaltning. Ytterligare information om Lidingö stad finns på stadens webbsida http://www.lidingo.se. (AFA.22) Objektets läge Entreprenaden omfattar arbeten inom Lidingö stad. Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Entreprenadform Utförandeentreprenad. Förutsättningar för genomförande Eventuellt avtal gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt 16 kap 2§ LOU om att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Staden kan komma att avbryta upphandlingen om ekonomiska förutsättningar saknas eller ändrade förutsättningar till följd av politiska beslut.Om inga anbud inkommer som uppfyller kraven i upphandlingen avbryts upphandlingen. Beräknad avtalsstart Avtalsstart beräknas till 1.4.2013 – 31.3.2015. Möjlig förlängning är 1 + 1 år. Avtalsstart gäller med förbehåll för överprövning och andra förhållanden som kan påverka att upphandlingsprocessen försenas eller avbryts. Sista anbudsdag Anbud som inkommit försent eller på annat sätt än begärt kommer inte att tas upp för prövning. Anbudet ska vara staden tillhanda senast senast 8.11.2012.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Name, addresses and contact point(s)
Lidingö stad Stockholmsvägen 50 For the attention of: Yannice Lundquist SE-181 82 Lidingö SWEDEN E-mail: yannice.lundquist@lidingo.se
Type of the contracting authority
Regional or local authority
Main activity
General public services
Title attributed to the contract
Löpande beläggningsunderhåll.
Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services Service category No 1: Maintenance and repair services Main site or location of works, place of delivery or of performance: Lidingö. NUTS code SE110
Short description of the contract or purchase(s)
(AFA.21) Översiktlig information om objektet Upphandlingen avser löpande beläggningsunderhåll. Entreprenaden avser främst beläggningsarbeten. Leverans av asfaltmassor (varma, halvvarma och kalla) vid verk och utförande av underhållsbeläggningar med eventuell plan- och lådfräsning samt justering före beläggning, bärlager (AG), eventuellt försegling samt nybyggnadsbeläggningar och vissa mindre arbeten i samband med underhålls- och nybyggnadsbeläggningar. Uppskattad mängd är cirka 10 miljoner SEK per år. Option Kontraktet kan komma att utökas med uppdrag innanför fastighetsgränsen i Lidingö stads fastigheter. Det gäller bland annat inom skolgårdar. Asfalt omfattar cirka 112 000 m2. Det kommersiella värdet är inräknat i totala kontraktsvärdet för avtalstiden inklusive förlängningar (cirka 0,5 miljoner SEK). Se även AFC. 1 för mer information om objektet. Önskas visning av arbetsområdet lämnas förfrågan i frågor och svar funktionen i Visma. Upphandlingen genomförs av Lidingö stads tekniska förvaltning. Ytterligare information om Lidingö stad finns på stadens webbsida http://www.lidingo.se. (AFA.22) Objektets läge Entreprenaden omfattar arbeten inom Lidingö stad. Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Entreprenadform Utförandeentreprenad. Förutsättningar för genomförande Eventuellt avtal gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt 16 kap 2§ LOU om att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Staden kan komma att avbryta upphandlingen om ekonomiska förutsättningar saknas eller ändrade förutsättningar till följd av politiska beslut.Om inga anbud inkommer som uppfyller kraven i upphandlingen avbryts upphandlingen. Beräknad avtalsstart Avtalsstart beräknas till 1.4.2013 – 31.3.2015. Möjlig förlängning är 1 + 1 år. Avtalsstart gäller med förbehåll för överprövning och andra förhållanden som kan påverka att upphandlingsprocessen försenas eller avbryts. Sista anbudsdag Anbud som inkommit försent eller på annat sätt än begärt kommer inte att tas upp för prövning. Anbudet ska vara staden tillhanda senast senast 8.11.2012.
Common procurement vocabulary (CPV)
45233222, 45233139
Type of procedure
Open
Award criteria
Lowest price
Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
File reference number attributed by the contracting authority
12/140 TN/2012:253
Previous publication(s) concerning the same contract
Contract notice Notice number in the OJEU: 2012/S 190-312626 of 3.10.2012
Date of contract award decision
13.12.2012
Information about offers
Number of offers received: 9
Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
Skanska Asfalt och Betong AB Box 7073 350 07 Växjö Internet address: www.skanska.se
Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
Additional information
Visma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=dinlxsgs
Date of dispatch of this notice
5.4.2013

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB