« Back to Search« Back to SearchSearch » Business and management consultancy and related services  ARS

Business and management consultancy and related services

  Ljubljana Slovenia — ARS
Published December 14, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€199.60k
Winner
IPMIT d.o.o.

Service project office for planning and managing the project e-ARH.si, which is partly financed by the EU through the European Social Fund.

Establish a professional project office for the entire period of project implementation e-ARH.si (until end 2020). The tasks of the project office will include the following areas of professional tasks:

- Area 1: Support for the establishment of the project e-ARH.si: ESF;

- Section 2: Methodological, operational and technical assistance in project management;

- Area 3: Support for the preparation and coordination of tender documentation and implementation of public procurement;

- Section 4: Reporting and implementation activities related to EU funds;

- Section 5: Implementation of technical tasks according to the instructions of the project manager.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Slovenija-Ljubljana: Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve

2016/S 241-439659

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
ARS
2399369000
Zvezdarska ulica 1
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Javna naročila, Tatjana Hajtnik
Telefon: +386 12414224
E-naslov: ars@gov.si
Telefaks: +386 12414276
Šifra NUTS: SI

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.arhiv.gov.si

I.2)Skupno javno naročanje
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve projektne pisarne za načrtovanje in vodenje pri projektu e-ARH.si:ESS.

Referenčna številka dokumenta: JN-16-156
II.1.2)Glavna koda CPV
79400000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Storitve projektne pisarne za načrtovanje in vodenje pri projektu e-ARH.si, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 199 600.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79400000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Ljubljana.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Vzpostavitev profesionalne projektne pisarne za celotno obdobje izvajanja projekta e-ARH.si (do konca leta 2020). Naloge projektne pisarne bodo zajemale naslednja področja strokovnih nalog:

— Področje 1: Pomoč pri vzpostavitvi projekta e-ARH.si: ESS;

— Področje 2: Metodološka, operativna in tehnična pomoč pri projektnem vodenju;

— Področje 3: Pomoč pri pripravi in usklajevanju razpisne dokumentacije in izvajanju javnih naročil;

— Področje 4: Poročanje in izvajanje aktivnosti v zvezi s črpanjem EU sredstev;

— Področje 5: Izvajanje strokovnih nalog po navodilih vodje projekta.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov - Ime: Ponujena cena / Ponder: 60
Merilo stroškov - Ime: Referenca prijavljenega kadra / Ponder: 40
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: RAZVOJ SLOVENSKEGA JAVNEGA ELEKTRONSKEGA ARHIVA e-ARH.si.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2016/S 197-355032
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
06/12/2016
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
IPMIT d.o.o.
1294105000
Kotnikova ulica 30
Ljubljana
1000
Slovenija
Telefon: +386 13009800
Telefaks: +386 13009820
Šifra NUTS: SI

Internetni naslov:http://www.ipmit.si

Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 199 600.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 199 600.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

Naročnik bo na zastavljena vprašanja odgovoril najkasneje do 16:00 ure istega dne.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ARS
Zvezdarska ulica 1
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/12/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB