« Back to Search« Back to SearchSearch » Heating oil  Mátrai Gyógyintézet

Heating oil

  Gyöngyös Hungary — Mátrai Gyógyintézet
Published November 10, 2016
|
Notice type
Award notice

Matra Gyógyintézet- purchase of fuel oil - 2016th

Contracting for a total of 940 tons (- 30%), BS 2042: 2012 and according to current standards Delivery of FA-60/120-month partial fulfillment with light heating oil.

Contracting Mátraháza Premises operating boiler olajtárolóiba (7151st gyöngyösi u.) And contracting Kékestető Premises operating boiler olajtárolóiba (7309/2. Gyöngyösi u.) To be delivered or withdraw the ordered quantity.

Where the contracting technical description of the object of the procurement standards, technical approvals, technical specifications, technical recommendations called it, accept it from contracting these or equivalent technical specifications shall be.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Magyarország-Gyöngyös: Fűtőolaj

2016/S 217-394846

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Mátrai Gyógyintézet
AK04972
7151. hrsz.
Gyöngyös-Mátraháza
3233
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Jancsek Péter
Telefon: +36 37574505
E-mail: titkarsag.vezeto@magy.eu
Fax: +36 37374091
NUTS-kód: HU312

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magy.eu

I.2)Közös közbeszerzés
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi szintű költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szállítási szerződés.

II.1.2)Fő CPV-kód
09135100
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Mátrai Gyógyintézet- fűtőolaj beszerzése – 2016.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09135100
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312
A teljesítés fő helyszíne:

Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephelyén üzemelő kazánház olajtárolóiba, Kékestetői telephelyén üzemelő kazánház olajtárolóiba.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő részére összesen 940 tonna (– 30 %), MSZ 2042:2012, illetve a mindenkori szabványnak megfelelő FA-60/120 könnyű fűtőolaj szállítása havi részteljesítésekkel.

Ajánlatkérő Mátraházai Telephelyén üzemelő kazánház olajtárolóiba (7151. gyöngyösi hrsz.), illetve ajánlatkérő Kékestetői Telephelyén üzemelő kazánház olajtárolóiba (7309/2. gyöngyösi hrsz.) kell leszállítani, illetve lefejteni a megrendelt mennyiséget.

Ahol az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki leírásához szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, műszaki ajánlást nevezett meg, úgy ajánlatkérő ezeket, vagy ezekkel egyenértékű műszaki leírásoknak való megfelelést fogad el.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 141-254459
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Szállítási szerződés.

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen figyelemmel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig egyetlen ajánlat sem érkezett.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/11/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB