« Back to Search« Back to SearchSearch » Electricity  Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Electricity

  Jablonec nad Nisou Czech Republic — Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Published May 12, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€112.91k
Winner
Amper Market, a.s.

This is to ensure power supply of electricity for the period 04/2016 until 03/2018 into objects Jablonec nad Nisou Hospital after, specifically to Hospital 15, Jablonec nad Nisou Hospital 268, Tanvald, under a contract for services associated with the assumption of the obligation of the contracting authority remove with electricity and the electricity system, including the transfer of responsibility for deviation to the candidate.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
3 051 0503051050
11 000 00011000000
3 051 0503051050

Česká republika-Jablonec nad Nisou: Elektrická energie

2016/S 091-163405

Oznámení o zadání zakázky

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
00829838
Nemocniční 15
Kontaktní místo: Compet Consult, s.r.o.
K rukám: Petra Pýchová, DiS.
466 60 Jablonec nad Nisou
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 724365227
E-mail: petra.pychova@competconsult.cz
Fax: +420 481030368

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.nemjbc.cz/

Adresa profilu kupujícího: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00829838

I.2)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.3)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce
„Dodávka elektrické energie pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.“
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Jablonec nad Nisou a Tanvald.

Kód NUTS CZ051

II.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Jedná se o zajištění dodávek silové elektrické energie na období 04/2016 až 03/2018 do objektů Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., konkrétně do Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou a Nemocniční 268, Tanvald, v režimu smlouvy o sdružených službách s převzetím závazku zadavatele odebrat silovou elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na uchazeče.
II.1.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

09310000

II.1.6)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.2)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Hodnota: 3 051 050 CZK
Bez DPH

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba: ano
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
CC/OŘ/NemJBC1/15-PP
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Oznámení předběžných informací

Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 222-404089 ze dne 17.11.2015

Oznámení o zakázce

Číslo oznámení v Úř. věst: 2016/S 021-032883 ze dne 30.1.2016

Oddíl V: Zadání zakázky

V.1)Datum zadání zakázky:
4.5.2016
V.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 6
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Amper Market, a.s.
Antala Staška 1076/33a
140 00 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA

V.4)Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 11 000 000 CZK
Bez DPH
Celková konečná hodnota zakázky:
Hodnota: 3 051 050 CZK
Bez DPH
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
VI.3)Odvolací řízení
VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115

VI.3.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
10.5.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB