« Back to Search« Back to SearchSearch » Occupational clothing, special workwear and accessories  Karlstads inköpscentral

Occupational clothing, special workwear and accessories

  Karlstad Sweden — Karlstads inköpscentral
Published June 21, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
Grolls AB

Work clothes for service, street, technology and real estate personnel, and electrical safety clothing.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Karlstad: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör

2016/S 118-210486

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Varor

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Karlstads inköpscentral
V:a Torggatan 26
Att: Anders Lindsten
SE-651 84 Karlstad
Sverige
E-post: anders.lindsten@karlstad.se

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://www.karlstad.se

Upphandlarprofil: http://www.e-avrop.com

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Arbetskläder 2.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Karlstad.

NUTS-kod SE311

II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Arbetskläder för service-, gatu-, teknik- och fastighetspersonal samt elsäkerhetskläder.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

18100000

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
28195
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2016/S 026-041676 av den 6.2.2016

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1 Del nr: 1 - Benämning: Arbetskläder 2
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25.5.2016
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Grolls AB
556084-1784
Box 4154
SE-422 04 Göteborg
Sverige

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
16.6.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB