« Back to Search« Back to SearchSearch » Road construction works  Tartu Linnavalitsus

Road construction works

  Tartu Estonia — Tartu Linnavalitsus
Published August 19, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€6.19M
Winner
Aktsiaselts Tref

Tartu city eastern third ring road, the construction of engineering and construction.

Terms of the contract agreement, a contract to equip the General Terms and Conditions, and the design-build -and electrical equipment for installation and construction and engineering work, as a contractor designs, the first edition of 1999, which is compiled and published by the International Federation of Engineering Consultants (FIDIC) by. Special contractual agreement is set out in Appendix II HD.

Contract agreement, a source of funding is the budget of the city of Tartu and the European Union Cohesion Fund resources.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
6 194 8706194870
6 194 8706194870

Eesti-Tartu: Teeehitustööd

2016/S 159-288033

Hankelepingu sõlmimise teade

Ehitustööd

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Tartu Linnavalitsus
75006546
Raekoda
Kontaktisik: Riina Lill
50089 Tartu
Eesti
Telefon: +372 7361265
E-post: riina.lill@raad.tartu.ee
Faks: +372 7361240

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://www.tartu.ee

I.2)Hankija liik
Linna- või valla ametiasutus
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
Tartu idapoolse ringtee 3. ehitusala projekteerimine ja ehitamine.
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Ehitustööd
Ehitustööde teostamine
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Tartu.

NUTS kood EE

II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Tartu linna idapoolse ringtee 3. ehitusala projekteerimine ja ehitus.
Lepingukokkuleppe üldtingimusteks on Töövõtulepingu tingimused seadmestamiseks ja projekteerimiseks-ehitamiseks elektri -ja seadmete paigaldamiseks ning ehitus- ja inseneritöödeks, kui projekteerib Töövõtja, esimene väljaanne 1999, mis on koostatud ja publitseeritud Insenerikonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) poolt. Lepingukokkuleppe Eritingimused on toodud HD Lisas II.
Lepingukokkuleppe rahastamisallikaks on Tartu linna eelarve ja Euroopa liidu Ühtekuuluvusfondi vahendid.
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

45233120

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 6 194 870 EUR
Käibemaksuta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Hanketeade

Teate number ELTs: 2016/S 083-146798 , 28.4.2016

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 1 Osa nimetus: Tartu idapoolse ringtee 3. ehitusala projekteerimine ja ehitamine
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
17.8.2016
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 4
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Aktsiaselts Tref
10080052
Teguri 55
51013 Tartu
Eesti
E-post: kadri@tref.ee
Telefon: +372 5070101

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 6 194 870 EUR
Käibemaksuta
V.5)Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Meede „Uute maanteelõikude ehitamine”.
VI.2)Lisateave:
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122 Tallinn
Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113711
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Faks: +372 6113760

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122 Tallinn
Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113711
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Faks: +372 6113760

VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
17.8.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB