« Back to Search« Back to SearchSearch » Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment  PGG Sp. z o.o.

Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment

  Katowice Poland — PGG Sp. z o.o.
Published August 2, 2016 — Deadline August 11, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Additional information
Repair and maintenance of electrical machinery, apparatus and associated equipment

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Poland-Katowice: Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment

2016/S 147-267055

PGG Sp. z o.o., ul. Powstańców 30, PGG Sp. z o.o., Oddział KWK ROW, 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10, For the attention of: Łukasz Jurkowski, Katowice 40-039, Poland. Telephone: +48 327160587. Fax: +48 327160580. E-mail: l.jurkowski@pgg.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 9.6.2016, 2016/S 110-196642)

RE:
CPV:50532000

Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment

Instead of: 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający

Modernizacja zasilania i sterowania maszyny wyciągowej w przedziale A szybu VIII w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK „Chwałowice”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Kupno

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PolskaGrupa Górnicza Sp. z o.o. Oddział KWK „Chwałowice”, 44-206 Rybnik, ul. 1 Maja 26.

Kod NUTS PL227.

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Modernizacja zasilania i sterowania maszyny wyciągowej w przedziale A szybu VIII w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK „Chwałowice”.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Modernizacja zasilania i sterowania maszyny wyciągowej w przedziale A szybu VIII w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK „Chwałowice”.

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 18.7.2016 – 10:00

Miejscowość

KWK Chwałowice. Rybnik, ul. 1 Maja 26, Budynek Dyrekcji, I piętro, sala nr 22.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:

5.8.2016 (15:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

8.8.2016 (9:55)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

8.8.2016 (10:00)

—.

Read: 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający

Modernizacja zasilania i sterowania maszyny wyciągowej w przedziale A szybu VIII w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Kupno

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, 44-206 Rybnik, ul. 1 Maja 26.

Kod NUTS PL227.

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Modernizacja zasilania i sterowania maszyny wyciągowej w przedziale A szybu VIII w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Modernizacja zasilania i sterowania maszyny wyciągowej w przedziale A szybu VIII w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice.

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 11.8.2016 – 11:00

Miejscowość PGG sp z o.o. Oddział KWK ROW, Rybnik, ul. Jastrzębska 10, Budynek B, I pietro, sala konferencyjna.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:

10.8.2016 (14:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.8.2016 (10:55)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

11.8.2016 (11:00)

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

PGG sp. z o.o., ul. Powstańców 30, PGG sp. z o.o. Oddział KWK ROW 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10, For the attention of: Łukasz Jurkowski, 40-039 Katowice, PL. Telephone: +48 327160587. E-mail: l.jurkowski@pgg.pl. Fax: +48 327160580. Internet address(es): http://www.pgg.pl http://pgg.pl/dostawcy/przetargi

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB