« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemical reagents  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Chemical reagents

  Katowice Poland — Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Published November 19, 2016 — Deadline December 5, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information
chemical reagents

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Poland-Katowice: Chemical reagents

2016/S 224-408858

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Poniatowskiego 15, For the attention of: Monika Standerska, Katowice 40-055, Poland. Telephone: +48 322083547. Fax: +48 322083568. E-mail: dzp@sum.edu.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 18.10.2016, 2016/S 201-363768)

RE:
CPV:33696300, 33696500

Chemical reagents

Laboratory reagents

Instead of: 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, testów diagnostycznych i alkoholi skażonych oraz preparatów diagnostycznych dla jednostek SUM w Katowicach w okresie 12 miesięcy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 pakietów:

Pakiet nr 1 – Odczynniki chemiczne o czystości przeznaczonej do wysokosprawnej chromatografii cieczowej, izokratycznej i gradientowej

Pakiet nr 2 – Papierki wskaźnikowe

Pakiet nr 3 – Alkohol całkowicie skażony

Pakiet nr 4 – Krążki diagnostyczne

Pakiet nr 5 – Odczynniki I lub równoważne

Pakiet nr 6 – Testy lub równoważne

Pakiet nr 7 – Alkohol skażony

Pakiet nr 8 – Odczynniki II

Pakiet nr 9 – Preparaty diagnostyczne

Pakiet nr 10 – Odczynniki chemiczne wg katalogu Pointe Scientific Polska Sp. z o.o. lub równoważne

Pakiet nr 11 – Odczynniki chemiczne wg katalogu Euroimmun lub równoważne

Pakiet nr 12 – Płytki odciskowe wg katalogu BTL lub równoważne

Pakiet nr 13 – Odczynniki mikrobiologiczne

Pakiet nr 14 – Test kasetkowy do wykrywania przeciwciał anty-Helikobacter pylori

Pakiet nr 15 – Testy diagnostyczne.

Informacje o częściach zamówienia:

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

dla pakietu nr 1 – 550 PLN

dla pakietu nr 2 – 15 PLN

dla pakietu nr 3 – 25 PLN

dla pakietu nr 4 – 15 PLN

dla pakietu nr 5 – 30 PLN

dla pakietu nr 6 – 700 PLN

dla pakietu nr 7 – 400 PLN

dla pakietu nr 8 – 3 400 PLN

dla pakietu nr 9 – 870 PLN

dla pakietu nr 10 – 190 PLN

dla pakietu nr 11 – 320 PLN

dla pakietu nr 12 – 30 PLN

dla pakietu nr 13 – 70 PLN

dla pakietu nr 14 – 20 PLN

dla pakietu nr 15 – 60 PLN.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

24.11.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

24.11.2016 (10:00)

Read: 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, testów diagnostycznych i alkoholi skażonych oraz preparatów diagnostycznych dla jednostek SUM w Katowicach w okresie 12 miesięcy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 pakietów:

Pakiet nr 1 – Odczynniki chemiczne o czystości przeznaczonej do wysokosprawnej chromatografii cieczowej, izokratycznej i gradientowej

Pakiet nr 2 – Papierki wskaźnikowe

Pakiet nr 3 – Alkohol całkowicie skażony

Pakiet nr 4 – Krążki diagnostyczne

Pakiet nr 5 – Odczynniki I lub równoważne

Pakiet nr 6 – Testy lub równoważne

Pakiet nr 7 – Alkohol skażony

Pakiet nr 8 – Odczynniki II

Pakiet nr 9 – Preparaty diagnostyczne

Pakiet nr 10 – Odczynniki chemiczne wg katalogu Pointe Scientific Polska Sp. z o.o. lub równoważne

Pakiet nr 11 – Odczynniki chemiczne wg katalogu Euroimmun lub równoważne

Pakiet nr 12 – Płytki odciskowe wg katalogu BTL lub równoważne

Pakiet nr 13 – Odczynniki mikrobiologiczne

Pakiet nr 14 – Test kasetkowy do wykrywania przeciwciał anty-Helikobacter pylori

Pakiet nr 15 – Testy diagnostyczne

Pakiet nr 16 – Odczynniki III.

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 16

Nazwa: Odczynniki III

1)Krótki opis

Odczynniki III

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696300, 33696500

3)Wielkość lub zakres

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

dla pakietu nr 1 – 550 PLN

dla pakietu nr 2 – 15 PLN

dla pakietu nr 3 – 25 PLN

dla pakietu nr 4 – 15 PLN

dla pakietu nr 5 – 30 PLN

dla pakietu nr 6 – 700 PLN

dla pakietu nr 7 – 400 PLN

dla pakietu nr 8 – 3 300 PLN

dla pakietu nr 9 – 870 PLN

dla pakietu nr 10 – 190 PLN

dla pakietu nr 11 – 320 PLN

dla pakietu nr 12 – 30 PLN

dla pakietu nr 13 – 70 PLN

dla pakietu nr 14 – 20 PLN

dla pakietu nr 15 – 60 PLN.

dla pakietu nr 16 -100 PLN.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

5.12.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

5.12.2016 (10:00)

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB