« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Pontuksen päiväkoti ja koulu, uudisrakennus

Construction work

  Lappeenranta Finland — Pontuksen päiväkoti ja koulu, uudisrakennus
Published April 13, 2016
|
Notice type
Award notice
Buyer category
Education
Value
€560.00k
Winner
Peltolan Piha Oy

Pontus construction of kindergarten and school in Lappeenranta, new building.

Construction Destinations:

1. No works

2. Putkiurakka

3. Ilmanvaihtourakka

4. Sähköurakka

5. Rakennusautomaatiourakka

6. Construction Yard

each in accordance with the contract documents separate offer.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
11 000 00011000000
11 500 00011500000
8 142 0008142000
675 000675000
518 500518500
976 450976450
68 40068400
560 000560000

Suomi-Lappeenranta: Rakennustyöt

2016/S 072-125391

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Rakennusurakat

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Pontuksen päiväkoti ja koulu, uudisrakennus
PL 38
FI-53100 Lappeenranta
SUOMI

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://www.lappeenranta.fi

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Sopimukselle annettu nimi
Pontuksen päiväkoti ja koulu, uudisrakennus.
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Rakennusurakat
Toteutus
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Lappeenranta.

NUTS-koodi FI187

II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
II.1.4)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Lappeenrannassa sijaitsevan Pontuksen päiväkodin ja koulun uudisrakennuksen rakentaminen.
Urakkakohteet:
1. Rakennusurakka
2. Putkiurakka
3. Ilmanvaihtourakka
4. Sähköurakka
5. Rakennusautomaatiourakka
6. Pihaurakka
kukin erillisenä tarjouksena urakka-asiakirjojen mukaisesti.
II.1.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45000000

II.1.6)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.2)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
Alhaisin tarjous 11 000 000 ja korkein tarjous 11 500 000 EUR
Ilman alv:tä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Alhaisin hinta
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa on käytetty: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin

Ennakkotietoilmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2015/S 055-095574 , 19.3.2015

Hankintailmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2015/S 186-336532 , 25.9.2015

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi : Pääurakka (rakennusurakka)
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
24.2.2016
V.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 9
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Skanska Talonrakennus Oy
Toikankatu 4
FI-53100 Lappeenranta
SUOMI

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo:
Arvo: 8 142 000 EUR
Ilman alv:tä
V.5)Tietoa alihankinnasta
Nimi : Ilmanvaihtourakka
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
24.2.2016
V.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 4
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Caverion Suomi Oy
Myllymäenkatu 21
FI-53550 Lappeenranta
SUOMI

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo:
Arvo: 675 000 EUR
Ilman alv:tä
V.5)Tietoa alihankinnasta
Nimi : Putkiurakkia
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
24.2.2016
V.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 4
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Are Oy
Moreenikatu 4
FI-53810 Lappeenranta
SUOMI

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo:
Arvo: 518 500 EUR
Ilman alv:tä
V.5)Tietoa alihankinnasta
Nimi : Sähköurakka
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
24.2.2016
V.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 8
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Are Oy
Moreenikatu 4
FI-53810 Lappeenranta
SUOMI

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo:
Arvo: 976 450 EUR
Ilman alv:tä
V.5)Tietoa alihankinnasta
Nimi : Rakennusautomaatiourakka
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
11.2.2016
V.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 4
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Adconsys Oy
Laserkatu 6
FI-53850 Lappeenranta
SUOMI

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo:
Arvo: 68 400 EUR
Ilman alv:tä
V.5)Tietoa alihankinnasta
Nimi : Pihaurakka
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
24.2.2016
V.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Peltolan Piha Oy
Toikansuontie 15
FI-53500 Lappeenranta
SUOMI

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo:
Arvo: 560 000 EUR
Ilman alv:tä
V.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.2)Lisätiedot:
VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1)Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
FI-00520 Helsinki
SUOMI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314

VI.3.2)Muutoksenhaku
VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.4.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB