« Back to Search« Back to SearchSearch » Late Notice: Construction of K-hospital.  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Late Notice: Construction of K-hospital.

  Lappeenranta Finland — Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Published February 23, 2016
|
Notice type
Award notice
Buyer category
Joint_authorities, Hospital_healthcare
Value
€34.55M
Winner
Siemens Oy

South Karelia Central Hospital extension, K-hospital construction.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
00
34 551 74034551740

Suomi-Lappeenranta: Rakennustyöt

2016/S 037-059733

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Rakennusurakat

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Valto Käkelän katu 3
Yhteyspiste(et): Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
FI-53130 Lappeenranta
SUOMI
Sähköpostiosoite: juhani.ahokas@eksote.fi

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.3)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Sopimukselle annettu nimi
Jälki-Ilmoitus: K-sairaalan rakentaminen.
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Rakennusurakat
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
II.1.4)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennusosan, K-sairaalan uudisrakentaminen.
II.1.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45000000, 45332000, 45331000, 45310000, 45351000

II.1.6)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
II.2)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
Alhaisin tarjous 0 ja korkein tarjous 34 551 740 EUR
Ilman alv:tä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin

Ennakkotietoilmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2015/S 191-344922 , 2.10.2015

Hankintailmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2015/S 228-414433 , 25.11.2015

Muut aiemmat julkaisut

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2015/S 240-434840 , 11.12.2015

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: Rakennustekniset työt (pääurakoitsija)
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
V.2)Tietoa tarjouksista
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

HL-Rakentajat Oy

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimus nro: Sähköurakka
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
V.2)Tietoa tarjouksista
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Are Oy

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimus nro: Putkiurakka
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
V.2)Tietoa tarjouksista
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Saipu Oy

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimus nro: Ilmanvaihtourakka
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
V.2)Tietoa tarjouksista
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Saipu Oy

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimus nro: Taloautomaatiourakka
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
V.2)Tietoa tarjouksista
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Siemens Oy

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.2)Lisätiedot:
VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1)Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
FI-00520 Helsinki
SUOMI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314

VI.3.2)Muutoksenhaku
VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.2.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB