« Back to Search« Back to SearchSearch » Architectural and related services  Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Architectural and related services

  Mladá Boleslav Czech Republic — Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Published April 28, 2016
|
Notice type
Prior notice
Value
€628.84k
Pavilion for mother and child - design documentation.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
17 000 00017000000

Česká republika-Mladá Boleslav: Architektonické a související služby

2016/S 083-147265

Oznámení předběžných informací

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
27256456
tř. Václava Klementa 147/23
Kontaktní místo: Oddělení nákupu
K rukám: Ing. Helena Kocmanová
293 01 Mladá Boleslav
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: helena.kocmanova@onmb.cz

Internetové adresy:

Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOblastninemocniceMladaBoleslav

Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

I.2)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Pavilon pro matku a dítě – zpracování projektové dokumentace.
II.2)Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Kategorie služeb č. 12: Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.

Kód NUTS CZ020

II.3)Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování všech stupňů projektové dokumentace, vč. autorského dozoru.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 17 000 000 CZK

Části zakázky

Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

71200000

II.6)Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
II.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
II.8)Další informace:
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Zadavatel plánuje postavit novostavbu porodnicko-gynekologického pavilonu pro matku a dítě, aby uspokojil poptávku po těchto službách.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Splněním předmětu veřejné zakázky získá zadavatel projektovou dokumentaci pro stavbu novostavby pavilonu pro matku a dítě předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 30.6.2017.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Informace o vyhrazených zakázkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
VI.3)Informace o obecném právním rámci
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
22.4.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB