« Back to Search« Back to SearchSearch » Window-cleaning services  Oskarshamns kommun

Window-cleaning services

  Oskarshamn Sweden — Oskarshamns kommun
Published September 8, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
Städnisse.se

Procurement of window cleaning to Hultsfred, Högsby, Oskarshamn and Vimmerby.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Oskarshamn: Fönsterputsning

2016/S 173-311746

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Oskarshamns kommun
Box 706
Att: Carina Nilsson
SE-572 28 Oskarshamn
Sverige
E-post: carina.nilsson@vastervik.se

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Fönsterputsning.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 14: Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Västervik.

NUTS-kod SE213

II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Upphandling av fönsterputsning till Hultsfreds, Högsby, Oskarshamns och Vimmerby kommun.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

90911300

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
6982
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2016/S 104-186372 av den 1.6.2016

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1 Benämning: EcoPuts Sverige AB
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17.8.2016
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

EcoPuts Sverige AB
Framtidsvägen 12
SE-252 57 Växjö
Sverige
Internetadress: ecoputs.se

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 2 Benämning: EcoPuts Sverige AB
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17.8.2016
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

EcoPuts Sverige AB
Framtidsvägen 12
SE-252 57 Växjö
Sverige
Internetadress: ecoputs.se

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 3 Benämning: EcoPuts Sverige AB
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17.8.2016
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

EcoPuts Sverige AB
Framtidsvägen 12
SE-252 57 Växjö
Sverige
Internetadress: ecoputs.se

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 4 Benämning: Städnisse.se
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17.8.2016
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Städnisse.se
Hedenbergsgatan 12
SE-577 30 Hultsfred
Sverige
Internetadress: http://stadnisse.se

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
6.9.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB