« Back to Search« Back to SearchSearch » Business and catering facility - DPS.  Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

Business and catering facility - DPS.

  Kladruby nad Labem Czech Republic — Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
Published March 17, 2016
|
Notice type
Prior notice
Business and catering facility - DPS.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Česká republika-Kladruby nad Labem: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2016/S 054-090535

Oznámení předběžných informací

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
72048972
1
533 14 Kladruby nad Labem
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: hajek@nhkladruby.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.nhkladruby.cz

Adresa profilu kupujícího: https://zakazky.eagri.cz/

Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Jiný: zemědělství, chov koní
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Provozně stravovací objekt – DPS.
II.2)Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Kategorie služeb č. 12: Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz

Kód NUTS CZ053

II.3)Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Předmětem této zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby, aktualizace dokladové části a příprava žádosti pro stavební povolení a územní rozhodnutí.

Části zakázky

Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

71000000

II.6)Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
II.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.8)Další informace:

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Informace o vyhrazených zakázkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
VI.3)Informace o obecném právním rámci
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
11.3.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB