« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Compania de Apa Oltenia SA

Construction work

  Craiova Romania — Compania de Apa Oltenia SA
Published May 26, 2016
|
Notice type
Periodic indicative notice (PIN) without call for competition
Value
€25.11M

Extension pipe culvert water Isvarna: ATU Calnic (between nodes 16 and 16A), ATU Telesti (between nodes 14 and 15), ATU Rovinari (between nodes 13 and 14), ATU Balteni (between nodes 12 and 13, a total of 28 725 km.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
25 106 21325106213

România-Craiova: Lucrări de construcţii

2016/S 100-179506

Anunț orientativ periodic – utilități

Lucrări

Directiva 2004/17/CE
Prezentul anunț reprezintă o convocare la licitație: nu
Prezentul anunț vizează reducerea termenelor pentru primirea ofertelor: nu

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Compania de Apa Oltenia SA
Str. Brestei nr. 133
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice Aprovizionare – Departament UIPFC
200177 Craiova
ROMÂNIA
Telefon: +40 251422117
E-mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com
Fax: +40 251422263

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: www.apaoltenia.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
DJCL17 – Extindere conducta aductiune Isvarna – Tronson II.
II.2)Tip de contract
Lucrări
II.3)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Extindere conducta aductiune apa Isvarna: UAT Calnic (intre nodurile 16 si 16A), UAT Telesti (intre nodurile 14 si 15), UAT Rovinari (intre nodurile 13 si 14), UAT Balteni (intre nodurile 12 si 13, total 28 725 km.
II.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45000000, 45231300, 45232150

II.5)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 1.9.2016
Durata în luni: 39 (de la data atribuirii contractului)
II.6)Costul estimat și principalele condiții de finanțare
II.6.1)Costul inițial estimat
Valoarea estimată fără TVA: 25 106 213 EUR
II.6.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fonduri de coeziune, cofinantare nationala (buget local, buget de stat), credit contractat de autoritatea contractanta. Procedura se va initia in RON, la un curs BNR ce se va stabili prin contractul de finantare.
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Contractul este un contract de executie lucrari.
Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor: 27 luni.
Perioada de notificare a defectelor: 12 luni.

Secțiunea IV: Procedură și informații administrative

IV.1)Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
DJCL17-2016

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Programul operational infrastructura mare, axa prioritara 3, obiectiv specific 3.2 – „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dolj în perioada 2014-2020”.
VI.2)Informații suplimentare:
1. Procedura de achizitie se va face prin licitatie deschisa, si se va desfasura integral prin mijloace electronice (online).
2. Procedura se va initia cu clauza suspensiva, in sensul ca încheierea contractului de achizitie publica este conditionata de incheierea contractului de finantare cu Autoritatea de management, semnarea contractului facanduse cu respectarea dispozitiilor art. 94 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Avand in vedere dispozitiile OUG nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare cu Autoritatea de management. In cazul în care, indiferent de motive, contractul de finantare cu Autoritatea de management nu se va semna, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 209, alin. (1), lit. c) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca autoritatea contractanta si/sau Autoritatea de management nu pot fi considerati raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca autoritatea contractanta si/sau Autoritatea de management au fost notificate asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.
VI.3)Valoarea totală estimată a contractului (contractelor) de furnizare de produse sau servicii
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
23.5.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB