« Back to Search« Back to SearchSearch » Energy and related services  MZI

Energy and related services

  Ljubljana Slovenia — MZI
Published October 22, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
E3-Modelling P.C.
On the basis of the new Energy Act EZ-1 is introducing changes in the strategic documents in the field of energy. National Energy Programme will replace energy concept Slovenia (EKS), a more long-term (for a period of 40 years), while short as setting out a strategic orientation in the field of energy. This will clear framework for potential investors in the energy sector, since it is a long-term investment. Last year they were for the purpose of formulating positions on climate and energy framework respectively. for climate and energy targets for 2030 made long-term energy balance for the period up to 2030. Long-term balance needs to be updated with newer baseline data and build up to the year 2055, taking into account that the 2050 greenhouse reduce emissions by at least 80% in Slovenia as a whole. In this segment, it is essential to assess energy needs and create a cost-benefit analysis for different levels of energy independence.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Slovenija-Ljubljana: Storitve na področju energetike

2016/S 205-371218

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
MZI
2399270000
Langusova ulica 4
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: mzip.jn@gov.si
Telefon: +386 14788000
E-naslov: mzip.jn@gov.si
Telefaks: +386 14788140
Šifra NUTS: SI

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.mzi.gov.si/

I.2)Skupno javno naročanje
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje Energetskega koncepta Slovenije za obdobje do leta 2055.

Referenčna številka dokumenta: 430-27/2016
II.1.2)Glavna koda CPV
71314000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje Energetskega koncepta Slovenije za obdobje do leta 2055.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 119 976.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71314000
71314300
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Ljubljana.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Na podlagi novega energetskega zakona EZ-1 se uvajajo spremembe na področju strateških dokumentov na energetskem področju. Nacionalni energetski program bo nadomestil Energetski koncept Slovenije (EKS), ki bo bolj dolgoročen (za obdobje 40 let) in hkrati krajši, saj bo določal le strateške usmeritve na področju energetike. S tem bo jasen okvir za potencialne investitorje v energetiko, saj gre za dolgoročne investicije. Lani so bile za namen oblikovanja stališč glede Podnebno-energetskega okvira oz. za podnebno-energetske cilje za leto 2030 izdelane Dolgoročne energetske bilance za obdobje do leta 2030. Dolgoročne bilance je treba posodobiti z novejšimi izhodiščnimi podatki in nadgraditi še za obdobje do leta 2055, pri čemer je treba upoštevati, da je treba do leta 2050 emisije toplogrednih plinov zmanjšati za najmanj 80 % na ravni celotne Slovenije. V tem segmentu je bistveno oceniti potrebe po energiji ter izdelati analizo stroškov in koristi za različne stopnje energetske neodvisnosti.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudbe, katerih cena bo presegala zagotovljena sredstva naročnika (126 000 EUR brez DDV), bo naročnik ocenil kot nedopustne (nesprejemljive) in jih ne bo upošteval v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2016/S 108-192557
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
13/10/2016
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
E3-Modelling P.C.
Eleftheriou Venizelou 38, Neo Psichiko
Atene
15451
Grčija
Šifra NUTS: GR
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 126 998.50 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 119 976.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal www.enarocanje.si. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MZI
Langusova ulica 4
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
20/10/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB