« Back to Search« Back to SearchSearch » Urban planning and landscape architectural services  Oulun kaupunki

Urban planning and landscape architectural services

  Oulu Finland — Oulun kaupunki
Published December 12, 2015
|
Notice type
Award notice
Buyer category
City
Winner
WSP Finland Oy
Municipal general and building a framework agreement. The Framework Agreement contains the following tasks: traffic and transport infrastructure and general construction planning; environment, general and building design; drainage design; bridge design; lighting design and lighting, electrical engineering; off-road measurements and soil surveys the work of design; geotechnical engineering; transport, environment, nature, landscape and cultural environmental studies; construction services design and other design expert tasks. The framework agreement applies to the entire city of Oulu but the bulk of the orders will be competitions path to unit.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
3 000 0003000000

Suomi-Oulu: Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut

2015/S 241-438111

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Oulun kaupunki
Solistinkatu 2, PL 32
Yhteyspiste(et): Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Vastaanottaja: Tapio Siikaluoma
FI-90015 Oulu
SUOMI
Puhelin: +358 447032114
Sähköpostiosoite: tapio.siikaluoma@ouka.fi

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: www.ouka.fi

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.3)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Sopimukselle annettu nimi
Kunnallistekniikan yleis- ja rakennussuunnittelun puitesopimus 2016–2018.
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 12: Arkkitehtipalvelut; tekniset suunnittelupalvelut ja tekniset kokonaispalvelut; kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut; edellisiin liittyvät tieteelliset ja tekniset konsulttipalvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Oulu.

NUTS-koodi FI1A2

II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Kunnallistekniikan yleis- ja rakennussuunnittelun puitesopimus.
Puitesopimus sisältää seuraavia tehtäviä:
liikenteen ja liikenneväylien yleis- ja rakennussuunnittelu;
ympäristön yleis- ja rakennussuunnittelu;
kuivatuksen suunnittelu;
siltasuunnittelu;
valaistussuunnittelu ja valaistuksen sähkösuunnittelu;
maastomittausten ja maaperätutkimusten työnsuunnittelu;
geotekninen suunnittelu;
liikenne-, ympäristö-, luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitykset;
suunnittelijan työmaapalvelu ja muut suunnittelun asiantuntijatehtävät.
Puitesopimus koskee koko Oulun kaupunkia mutta pääosa tilauksista tulee kilpailuttavalta yksiköltä.
II.1.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

71400000

II.1.6)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.2)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
Arvo: 3 000 000 EUR
Ilman alv:tä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon
1. Laatu. Painotus 60
2. Hinta. Painotus 40
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa on käytetty: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero
OUKA/4387/10.03.01.01/2015
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin

Hankintailmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2015/S 096-174122 , 20.5.2015

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 1 Nimi : Kunnallistekniikan yleis- ja rakennussuunnittelun puitesopimus 2016–2018
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
27.10.2015
V.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 8
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Destia Oy
PL 444
FI-90101 Oulu
SUOMI
Internet-osoite: www.destia.fi

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimus nro: 2 Nimi : Kunnallistekniikan yleis- ja rakennussuunnittelun puitesopimus 2016–2018
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
27.10.2015
V.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 8
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Plaana Oy
Tyrnäväntie 12
FI-90400 Oulu
SUOMI
Internet-osoite: www.plaana.fi

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimus nro: 3 Nimi : Kunnallistekniikan yleis- ja rakennussuunnittelun puitesopimus 2016–2018
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
27.10.2015
V.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 8
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Ramboll Finland Oy
Kiviharjunlenkki 1A
FI-90220 Oulu
SUOMI
Internet-osoite: www.ramboll.fi

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimus nro: 4 Nimi : Kunnallistekniikan yleis- ja rakennussuunnittelun puitesopimus 2016–2018
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
27.10.2015
V.2)Tietoa tarjouksista
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Sito Oy
Lekatie 6
90140 Oulu
Internet-osoite: www.sito.fi

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimus nro: 5 Nimi : Kunnallistekniikan yleis- ja rakennussuunnittelun puitesopimus 2016–2018
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
27.10.2015
V.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 8
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Sweco Ympäristö Oy
Mäkelininkatu 17 A
FI-90100 Oulu
SUOMI
Internet-osoite: www.sweco.fi

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimus nro: 6 Nimi : Kunnallistekniikan yleis- ja rakennussuunnittelun puitesopimus 2016–2018
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
27.10.2015
V.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 8
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

WSP Finland Oy
Kiviharjunlenkki 1 D
FI-90220 Oulu
SUOMI
Internet-osoite: www.wspgroup.com/fi/WSP-Finland

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.2)Lisätiedot:
VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1)Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
FI-00520 Helsinki
SUOMI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314

VI.3.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Hankintapäätös tehty Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 27.10.2015 § 478. Päätös on lainvoimainen.
VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB