« Back to Search« Back to SearchSearch » Cleaning services  Helsingin kaupunki, Opetusvirasto

Cleaning services

  Helsinki Finland — Helsingin kaupunki, Opetusvirasto
Published August 3, 2016 — Deadline August 31, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
City
Cleaning services

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Suomi-Helsinki: Siivous- ja puhdistuspalvelut

2016/S 148-267570

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin kaupunki, Opetusvirasto
0201256-6
Hämeentie 11A, PL 3000
Helsinki
00099
Suomi
Puhelin: +358 931086341
Sähköpostiosoite: paivi.koskinen@hel.fi
Faksi: +358 931084293
NUTS-koodi: FI181

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.edu.hel.fi

I.2)Yhteishankinta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/helsinkiopetusvirasto
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/helsinkiopetusvirasto/?id=62623&tpk=5e93d139-6ee4-42f7-bdb2-0a305af09cf0
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Opetusviraston hallintorakennuksen ruoka- ja siivouspalvelut ajalla 1.12.2016–31.12.2019.

Viitenumero: HEL2016-006503
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90910000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on opetusviraston uuden toimitilan ruoka- ja siivouspalvelut ajalla 1.12.2016–31.12.2019.

Siivouspalvelua hankitaan osoitteeseen Teollisuuskatu 23-25, jossa toimii sekä opetusviraston hallinto että Stadin aikuisopiston hyvinvointiala.

Siivottavia neliöitä on yhteensä n. 23 214 htm.

Tarjous tulee jättää koko toimistorakennuksen siivouspalvelusta.

Ruokapalvelut sisältävät sekä henkilöstölounaan, opiskelijalounaan, että tilaustarjoilut ja asiakasryhmien päivittäiset kahvilapalvelut.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Siivouspalvelut

Osa nro: 1/2016
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90910000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Siivouspalvelut sisältävät opetusviraston ja Stadin aikuisopiston toimitilojen siivouspalvelut. Siivottavia neliöitä on n. 23 214. Siivous tapahtuu ma-pe klo 6:00–20:30 välisenä aikana. Hallinnon virka-aika on n.klo 8:00–16:00 ja oppilaitoksessa toiminta päättyy viimeistään klo 20:30.

Käyttäjämäärien kausivaihtelut on suuria.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2016
päättymispäivä: 31/12/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Hankintaan sisältyy 2.5 vuoden optiomahdollisuus.

Optiokauden käyttöönotosta päättää Tilaaja erikseen ennen perussopimuskauden päättymistä. Optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ehdot ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy 2.5 vuoden optiomahdollisuus.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ruokapalvelut

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
55520000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ravintolapalvelut sisältävät opetusviraston hallinnon lisäksi Stadin aikuisopiston vieraiden ravintolapalvelut, tilaustarjoilut ja asiakasryhmien päivittäiset kahviopalvelut.

Ravintolan ateria- ja palveluajat

— kahviopalvelut n. kello 7:30 (8:00)–10:00 (10:30),

— lounaspalvelut n. kello 10:30–13:30 (13:00),

— kahviopalvelut n. kello 13:30–17:00 (17:30),

— tilaustarjoilut n. kello 8:00–17:00 (17:30),

— iltaopiskelijoiden ateriapalvelut n. kello 16:00–17:00 (17:30).

Kohteen ravintolapalvelujen potentiaalisten asiakkaiden määrä on n. 1 100, josta Stadin ammattiopiston opiskelijoiden osuus on n. 800 henkilöä. Käyttäjämäärien kausivaihtelut ovat suuria.

Rakennuksessa on toimintaa läpi vuoden, lukuun ottamatta heinäkuun kolmea ensimmäistä viikkoa, jolloin myös hallinnon henkilöstö on kesälomalla. Palveluntarjoajan tulee varautua siihen, että rakennuksessa on jatkossa toimintaa ympäri vuoden.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 07/12/2016
päättymispäivä: 31/12/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Hankintaan sisältyy 2,5 vuoden optiomahdollisuus.

Optiokauden käyttöönotosta päättää Tilaaja erikseen ennen perussopimuskauden päättymistä. Optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ehdot ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy 2,5 vuoden optiomahdollisuus.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Palveluntuottaja sitoutuu tarjoamaan työpaikan vähintään puoleksi vuodeksi yhdelle (1) vajaakuntoiselle henkilölle, joka on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana vähintään kuusi kuukautta ennen työsuhteen alkua. Vajaakuntoisella tässä tarkoitetaan henkilöä, jonka mahdollisuudet löytää sopivaa työtä ovat huonontuneet vamman, sairauden tai jonkin työntekoon liittyvän rajoitteen vuoksi ja jonka työkyky työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) arvion mukaan on alentunut. Työllistämistoimet ja rekrytointi suoritetaan siten, että työsuhde voi alkaa 1.8.2017 lukien.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2016/S 109-194278
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/08/2016
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/11/2016
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 01/09/2016
Paikallinen aika: 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/08/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB