« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)  Lappeenrannan kaupungin Hankintapalvelut

Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

  Lappeenranta Finland — Lappeenrannan kaupungin Hankintapalvelut
Published March 24, 2016
|
Notice type
Award notice
Buyer category
City
Value
€2.00M
Winner
Imatran Sisustus ja Väri Oy

subject to ex-post declaration at the completion of the home improvement industry products mentioned subscribers of the invitation to tender and its annexes the conditions specified in Lappeenranta and Imatra area.

Hardware trade products purchased during the contract period in accordance with the need. The client undertakes no obligation to purchase certain amounts.

Categories:

1. Steels, muurausaineet, bricks, etc.

2. Wood.

3. Building boards, construction paper, windows, doors.

4. Surface treatment.

5. Screws, nuts, etc.

6. Welding accessories and protective equipment.

Note: Notice Additional information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Direct link to the notification of additional information can be found here Hilma declaration: https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut/?id=56158&tpk=4e5f9fcb-b47b-4fdf-97d6-eb0f05558ddd


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
2 000 0002000000

Suomi-Lappeenranta: Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta)

2016/S 059-099534

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Tavarahankinnat

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lappeenrannan kaupungin Hankintapalvelut
Villimiehenkatu 1, PL 11
FI-53101 Lappeenranta
SUOMI
Puhelin: +358 401365678
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@lappeenranta.fi

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
I.3)Pääasiallinen toimiala
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Sopimukselle annettu nimi
Rautakauppa-alan tuotteet.
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat

NUTS-koodi FI187

II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
II.1.4)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Jälki-ilmoituksen kohteena on mainittujen rautakauppa-alan tuotteiden toimittaminen tilaajille tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla Lappeenrannan ja Imatran talousalueella.
Rautakauppa-alan tuotteita hankitaan sopimuskauden aikana tarpeen mukaisesti. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin.
Tuoteryhmät:
1. Teräkset, muurausaineet, tiilet ym.
2. Puutavara.
3. Rakennuslevyt, rakennuspaperit, ikkunat, ovet.
4. Pintakäsittely.
5. Ruuvit, mutterit ym.
6. Hitsaustarvikkeet ja suojaimet.

Huom: Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät tästä Hilma-ilmoituksesta: https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut/?id=56158&tpk=4e5f9fcb-b47b-4fdf-97d6-eb0f05558ddd

II.1.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

44000000

II.1.6)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
II.2)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
Arvo: 2 000 000 EUR
Ilman alv:tä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa on käytetty: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin

Hankintailmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2015/S 195-353275 , 8.10.2015

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi : Rautakauppa, Lappeenrannan talousalue: 1. Teräkset, muurausaineet, tiilet, 2. Puutavara, 3. Rakennuslevyt, rakennuspaperit, ikkunat, ovet, 4. pintakäsittelytuotteet
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
V.2)Tietoa tarjouksista
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

T.T. Rauta Oy
Tullitie 2-4
53500 Lappeenranta

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta
Nimi : Rautakauppa, Lappeenrannan ja Imatran talousalueella: 5. Ruuvit ja mutterit, 6. Hitsaustarvikkeet ja suojaimet
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
V.2)Tietoa tarjouksista
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Tools Finland Oy
Timperintie 13
87400 Kajaani

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta
Nimi : Rautakauppa, Imatran talousalue: 1. Teräkset, muurausaineet, tiilet, 2. Puutavara, 3. Rakennuslevyt, rakennuspaperit, ikkunat, ovet
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
V.2)Tietoa tarjouksista
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

K-Rauta Rautapertti Ismo Lahtela Oy
Asemakatu 4
55700 Imatra

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta
Nimi : Rautakauppa, Imatran talousalue: 4. Pintakäsittelytuotteet
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
V.2)Tietoa tarjouksista
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Imatran Sisustus ja Väri Oy
Johtokatu 2
55120 Imatra

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.2)Lisätiedot:
VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1)Muutoksenhakuelin
VI.3.2)Muutoksenhaku
VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.3.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB