« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work for houses  Ludvikahem Aktiebolag

Construction work for houses

  Ludvika Sweden — Ludvikahem Aktiebolag
Published July 8, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
ByggPartner i Dalarna AB

The item relates to the construction of approximately 46 rental units located in the corners of the plot Rauhankatu - Köpmansgatan, so-called block capercaillie. The project also includes the addition of new parking spaces for car and bicycle to the accommodation, guests and the public.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Ludvika: Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder

2016/S 130-233252

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Byggentreprenader

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Ludvikahem Aktiebolag
Box 93
Att: Anna Forsberg Eriksson
SE-771 22 Ludvika
Sverige
E-post: anna.forsbergeriksson@ludvikahem.se

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Kv. Tjädern – Nya Hyresbostäder.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Byggentreprenader
Genomförande, oavsett form, som tillgodoser de krav som de upphandlande myndigheterna specificerat
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Ludvika.

NUTS-kod SE312

II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Objektet avser nybyggnation av cirka 46 hyreslägenheter belägna i hörntomten Fredsgatan – Köpmansgatan, s.k. kvarteret Tjädern. I projektet ingår också att tillföra nya parkeringsplatser för bil och cykel till boenden, gäster samt allmänheten.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

45211100, 45200000, 45211300, 45223300, 45300000

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till
1. Kvalitet. Viktning 80
2. Pris. Viktning 20
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
16/1
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2016/S 055-091245 av den 18.3.2016

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1 Del nr: 1 - Benämning: Tilldelningsbesked
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.7.2016
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

ByggPartner i Dalarna AB
556531-9984
Box 848
SE-781 28 Borlänge
Sverige
E-post: johan.karlsson@byggpartner.com
Telefon: +46 243559573

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: 4.7.2016.
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
5.7.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB