« Back to Search« Back to SearchSearch » Architectural, construction, engineering and inspection services  Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Architectural, construction, engineering and inspection services

  Oulu Finland — Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Published November 22, 2016 — Deadline January 9, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Government_administration, Environmental_services, Economy, Transportation
Value
€600.00k

Framework agreement commissioned the acquisition of land and property related professional services on hold for Northern Ostrobothnia, Kainuu and Lapland regions in 2017-2018.

Subscriber commission on the basis of this framework agreement to the subscriber consultant lobbyist for the acquisition of land and property-related assignments defined in this Framework Agreement powers.

Framework agreement commissioned the acquisition of land and property related professional services on hold for Northern Ostrobothnia, Kainuu and Lapland regions in 2017-2018.

Subscriber commission on the basis of this framework agreement to the subscriber consultant lobbyist for the acquisition of land and property-related assignments defined in this Framework Agreement powers.

The framework agreement also includes tasks associated with the subscriber's real estate asset management, which the service should be treated appropriately and to the extent required by the Framework Agreement on behalf of the customer's interest.

The assignments include for example. the following tasks in accordance with the Finnish Transport Agency's Code of Conduct:

- Road and rail replacement operations,

- Real estate management,

- Other tasks of an expert.

In addition, through this framework contract arrangement can be ordered erillistehtäviä related to the acquisition of land and property on hold:

- Research and development tasks,

- Unspecified other professional services (eg exploration, cost estimates, expert opinions, risk assessments and analyzes, etc...),

- Project Officer duties, etc. ancillary tasks..

Em. work includes all phases.

the service offered by the company must cover all the tasks mentioned above.

Framework agreement for four (4) with the service provider.

The contract area is the Northern Ostrobothnia, Kainuu and Lapland area.

the content of the Framework Agreement is defined in more detail in the tender documentation.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Suomi-Oulu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2016/S 225-410164

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2296962-1
PL 86 (Käyntiosoite: Veteraanikatu 1)
Oulu
90101
Suomi
Yhteyshenkilö: Markku Suoranta
Puhelin: +358 295038286
Sähköpostiosoite: markku.suoranta@ely-keskus.fi
NUTS-koodi: FI1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

I.2)Yhteishankinta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=83839&tpk=a687fd4a-2f8f-4a20-9d95-2db984298dc8
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Maanhankinnan ja kiinteistönpidon puitesopimus.

Viitenumero: POPELY/2505/2016
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Puitejärjestelyllä teetetään maanhankintaan ja kiinteistönpitoon liittyviä asiantuntijapalveluita Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun sekä Lapin alueilla vuosina 2017–2018.

Tilaaja teettää tämän puitesopimuksen perusteella konsultilla tilaajan edunvalvojana maanhankintaan ja kiinteistöihin liittyviä toimeksiantoja tässä puitesopimuksessa määritellyin valtuuksin.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1A2
NUTS-koodi: FI134
NUTS-koodi: FI1A3
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun sekä Lapin alue.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Puitejärjestelyllä teetetään maanhankintaan ja kiinteistönpitoon liittyviä asiantuntijapalveluita Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueilla vuosina 2017–2018.

Tilaaja teettää tämän puitesopimuksen perusteella konsultilla tilaajan edunvalvojana maanhankintaan ja kiinteistöihin liittyviä toimeksiantoja tässä puitesopimuksessa määritellyin valtuuksin.

Puitesopimukseen kuuluu myös tilaajan kiinteistöomaisuuden hallintaan liittyviä tehtäviä, jotka palveluntuottajan tulee hoitaa asianmukaisesti ja puitesopimuksen edellyttämässä laajuudessa tilaajan edun nimissä.

Toimeksiannot sisältävät mm. seuraavia Liikenneviraston toimintaohjeiden mukaisia tehtäviä:

— tie- ja ratakorvaustoiminta,

— kiinteistöhallinta,

— muut asiantuntijatehtävät.

Lisäksi tämän puitesopimusjärjestelyn kautta voidaan tilata maanhankintaan ja kiinteistönpitoon liittyviä erillistehtäviä:

— tutkimus- ja kehitystehtäviä,

— muita erittelemättömiä asiantuntijapalveluja (esim. esiselvitykset, kustannusarviot, asiantuntijalausunnot, riskikartoitukset ja -analyysit jne.),

— projektisihteeritehtävät yms. avustavia tehtäviä.

Em. töihin sisältyvät kaikki työvaiheet.

Yrityksen tarjoaman palvelun tulee koskea kaikkia edellä mainittuja tehtäviä.

Puitesopimus tehdään neljän (4) palveluntuottajan kanssa.

Sopimusalueena on Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alue.

Puitesopimuksen sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 13/02/2017
päättymispäivä: 31/12/2018
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Lisäksi puitesopimuksessa on kaksi erillistä optiovuotta.

Ensimmäinen yhden (1) vuoden optiomahdollisuus (01.01.2019 – 31.12.2019).

Toinen yhden (1) vuoden optiomahdollisuus (01.01.2020 – 31.12.2020).

Optioiden käyttö on kuvattu tarkemmin puitesopimusluonnoksen kohdassa 9 Aikaa koskevat määrääykset.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Työyhteenliittymiä ei sallita.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 4
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 09/01/2017
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 10/01/2017
Paikallinen aika: 09:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Saatuaan ladattua tarjouspyyntöaineiston tulee tarjoajan ilmoittaa 7 vrk:n kuluessa tilaajan yhteyshenkilölle sähköpostitse (markku.suoranta@ely-keskus.fi ), että on saanut kaikki tiedostot lukukuntoisina avattua ja tarvittaessa tulostettua.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21/11/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB