« Back to Search« Back to SearchSearch » Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services  Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”

Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

  Ventspils Latvia — Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”
Published October 28, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€159.92k
Winner
PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”

Grave sites maintenance in 2017 and 2018, Ventspils.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
159 917,08159917.08
160 000160000
159 917,08159917.08

Latvija-Ventspils: Tīrīšanas un sanitārie pakalpojumi lauku apvidos vai pilsētu teritorijās un saistītie pakalpojumi

2016/S 209-379785

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”
Užavas iela 8
Kontaktpunkts(-i): Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”
Kontaktpersona(-as): Māris Bite
Ventspils, LV-3601
Latvija
Tālrunis: +371 63624269
E-pasts: kom.parvalde@ventspils.lv
Fakss: +371 63626379

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.ventspils.lv

Pircēja profila adrese: http://ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_iepirkumi/

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.3)Galvenā darbības joma
Cita: Pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma būvniecība un apsaimniekošana
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
Kapu teritoriju uzturēšana 2017. un 2018. gadā, Ventspilī.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 16: Notekūdeņu un atkritumu savākšanas un izvietošanas pakalpojumi; sanitārijas un tamlīdzīgi pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Ventspils.

NUTS kods LV003

II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Kapu teritoriju uzturēšana 2017. un 2018. gadā, Ventspilī.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

90600000

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 159 917,08 EUR
Bez PVN

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
KP 2016/082U
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Paziņojums par līgumu

Paziņojuma numurs ES OV: 2016/S 159-288492 19.8.2016

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: 1 Nosaukums: Kapu teritoriju uzturēšana 2017. un 2018. gadā, Ventspilī
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
19.10.2016
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”
Pils iela 12
Ventspils, LV-3601
Latvija
E-pasts: vlk@ventspils.lv
Tālrunis: +371 63622747
Fakss: +371 63622354

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:
Vērtība: 160 000 EUR
Bez PVN
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 159 917,08 EUR
Bez PVN
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: nē

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.2)Papildu informācija:
VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
RīgaLV-
Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 30.10.2016.
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
RīgaLV-
Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720

VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
25.10.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB