« Back to Search« Back to SearchSearch » Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus  Umeå kommun

Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus

  Umeå Sweden — Umeå kommun
Published October 22, 2016
|
Notice type
Award notice
Umeå Municipality procures radio and television products for a value of approximately SEK 1 million / year. In addition to TV sets procured simpler digital cameras, headsets, clock radios, DVD / Blue ray player, TV game, and batteries.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Umeå: TV- och radioapparater, ljud- eller videobandspelare eller videoavspelare

2016/S 205-370598

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Umeå kommun
212000-2627
Upphandlingsbyrån
Umeå
901 84
Sverige
Kontaktperson: Anders Westman
Telefon: +46 90-161575
E-post: anders.westman@umea.se
Fax: +46 90-161568
Nuts-kod: SE331

Internetadress(er):

Allmän adress: http://wwww.umea.se

I.2)Gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Radio och televisionsutrustning.

Referensnummer: 16073
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
32300000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Umeå kommun upphandlar radio och TV produkter till ett värde av ca 1 000 000 SEK/år. Förutom TV apparater upphandlas enklare digitalkameror, headsets, klockradio, DVD/Bluerayspelare, TV spel samt batterier.

Till TV apparaterna upphandlas även kablage till TV, soundbars samt vägg och takfästen för utrustningen. Vid behov ska leverantören i egen regi eller med hjälp av underleverantör sätta upp vägg- eller takfäste samt installera och kanalinställa TV.

Leverans och eventuellt montage ska kunna ske direkt till kommunens ca 500 leveransplatser.

I upphandlingen ingår också att demontera befintliga installationer samt att ta hand om gammal utrustning och emballage i de fall det önskas av beställaren. Elinstallationstjänster ingår ej i upphandlingen, men samordnas med den av kommunen upphandlade elinstallatören vid behov.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45232331
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE331
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Umeå kommun upphandlar radio och TV produkter till ett värde av ca 1 miljon SEK/år. Förutom TV apparater upphandlas enklare digitalkameror, headsets, klockradio, DVD/Bluerayspelare, TV spel samt batterier.

Till TV apparaterna upphandlas även kablage till TV, soundbars samt vägg och takfästen för utrustningen. Vid behov ska leverantören i egen regi eller med hjälp av underleverantör sätta upp vägg- eller takfäste samt installera och kanalinställa TV.

Leverans och eventuellt montage ska kunna ske direkt till kommunens ca 500 leveransplatser.

I upphandlingen ingår också att demontera befintliga installationer samt att ta hand om gammal utrustning och emballage i de fall det önskas av beställaren. Elinstallationstjänster ingår ej i upphandlingen, men samordnas med den av kommunen upphandlade elinstallatören vid behov.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2016/S 107-190151
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Pris

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Garantireparationer

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Personlig service

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
Umeå
901 05
Sverige
Telefon: +46 90-177400
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Fax: +46 90-137588

Internetadress:http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB