« Back to Search« Back to SearchSearch » Road-sweeping vehicles  Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Road-sweeping vehicles

  Koper – Capodistria Slovenia — Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
Published February 26, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€227.56k
Winner
Riko Ribnica d.o.o.

1 piece sweep suction machine for cleaning traffic areas 4 m 3 and

1 piece sweep suction machine for cleaning traffic areas 2 m 3 .


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
227 560227560
205 000205000
227 560227560

Slovenija-Koper – Capodistria: Vozila za čiščenje cest

2016/S 040-065239

Obvestilo o oddaji naročila

Blago

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
Ulica 15. maja 4
V roke: Romana Cvikl
SI-6000 Koper – Capodistria
SLOVENIJA
Telefon: +386 56633704
E-pošta: romana.cvikl@komunalakoper.si
Telefaks: +386 56633706

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.komunalakoper.si

I.2)Vrsta naročnika
Oseba javnega prava
I.3)Glavna področja dejavnosti
Okolje
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik

1 kos pometalno sesalni stroj za čiščenje prometnih površin 4 m3 in

1 kos pometalno sesalni stroj za čiščenje prometnih površin 2 m3.

II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: FCO Komunala Koper.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave

1 kos pometalno sesalni stroj za čiščenje prometnih površin 4 m3 in

1 kos pometalno sesalni stroj za čiščenje prometnih površin 2 m3.

II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil

34144430

II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.2)Skupna končna vrednost naročil
II.2.1)Skupna končna vrednost naročil
Vrednost: 227 560 EUR
Brez DDV

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji po predhodni objavi
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena je elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
Številka javnega naročila : 19-JN-B/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

Obvestilo o naročilu

Številka obvestila v UL: 2015/S 189-342319 z dne 30.9.2015

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: Številka javnega naročila: 19-JN-B/2015 Naziv: 1 kos pometalno sesalni stroj za čiščenje prometnih površin 4 m3 in 1 kos pom. ses stroj za čiščenje prometnih površin 2 m3.
V.1)Datum oddaje naročila:
11.12.2015
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Riko Ribnica d.o.o.
Lepovče 23
SI-1310 Ribnica
SLOVENIJA

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 205 000 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 227 560 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.2)Dodatne informacije:
VI.3)Pritožbeni postopki
VI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
Ulica 15. maja 4
SI-6000 Koper – Capodistria
SLOVENIJA

VI.3.2)Vložitev pritožb
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
Ulica 15. maja 4
SI-6000 Koper – Capodistria
SLOVENIJA

VI.4)Datum pošiljanja tega obvestila:
23.2.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB