« Back to Search« Back to SearchSearch » Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables  Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

  Tartu Estonia — Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Published May 6, 2016 — Deadline June 14, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Sterilization packaging material procurement document Annex 2 to the names of the subdivisions under.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Eesti-Tartu: Ühekordse kasutusega meditsiinilised ja hematoloogilised tarbekaubad, v.a keemilised tarbekaubad

2016/S 088-155049

Hanketeade

Asjad

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
90001478
Puusepa 1a
Kontaktisik: Jane Lepik
50406 Tartu
EESTI
Telefon: +372 7318152
E-post: jane.lepik@kliinikum.ee
Faks: +372 7319402

Internetiaadress(id):

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://riigihanked.riik.ee

Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: https://riigihanked.riik.ee

Lisateavet saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil: Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Avalik-õiguslik juriidiline isik
I.3)Hankija põhitegevus
Tervishoid
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Sterilisatsiooni pakkematerjali ostmine.
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Asjad
Ostmine
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: L. Puusepa 8, Tartu, apteek.

NUTS kood EE

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Sterilisatsiooni pakkematerjal hankedokumendi lisas 2 toodud nimetuste ja alajaotuste alusel.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada ühele või mitmele osale
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 36 (alates hankelepingu sõlmimisest)

Teave osade kohta

Osa nr: 1 Osa nimetus: Ster. pakkekrepp
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 2 Osa nimetus: Ster. pakkematerjal (kombineeritud)
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 3 Osa nimetus: Ster. pakkematerjal (kombineeritud)
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 4 Osa nimetus: Ster. pakkematerjal
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 5 Osa nimetus: Ster. aluspaber
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 6 Osa nimetus: Ster. aluspaber
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 7 Osa nimetus: Ster. kile kott (tugev)
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 8 Osa nimetus: Ster. kile kott
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 9 Osa nimetus: Ster. kilekott (plasma-sterilisatsiooniks)
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 10 Osa nimetus: Ster. kilerull (tugev)
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 11 Osa nimetus: Ster. kilerull
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 12 Osa nimetus: Ster. kilerull (plasma-sterilisatsiooniks)
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 13 Osa nimetus: Sulgemisteip
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 14 Osa nimetus: Indikaatorribad
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 15 Osa nimetus: Indikaatorribad
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 16 Osa nimetus: Indikaatorribad
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 17 Osa nimetus: Indikaatorribad
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 18 Osa nimetus: Indikaatorribad
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 19 Osa nimetus: Autoklaavi test
1)Lühikirjeldus
Kirjeldus vastavalt HD lisale 2.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33141000

3)Kogus või ulatus
Kogused vastavalt HD lisale 2.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Hankija tasub pangaülekandega, esitatud arve alusel. Maksetähtaeg 30 päeva.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
III.1.4)Muud eritingimused
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: 1. 1. Pakkujat ega tema seaduslikku esindajat ei tohi olla kriminaal– ega väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuste või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest, välja arvatud juhul, kui tema karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või kui karistus ei ole tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv.
2. Pakkujat või tema seaduslikku esindajat ei tohi olla karistatud karistusseadustiku §-de 133–1333, § 175 või 2601 alusel, välja arvatud juhul, kui tema karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või kui karistus ei ole tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv.
3. Pakkuja ei tohi olla pankrotis ega likvideerimisel, tema äritegevus ei tohi olla peatatud ja ta ei tohi olla muus sellesarnases seisundis oma asukohamaa seaduste kohaselt.
4. Pakkuja suhtes ei tohi olla algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast menetlust tema asukohamaa seaduste kohaselt.
Pakkujal tuleb esitada punktides 1-4 nimetatud asjaolude puudumise kohta hankedokumentide Lisa 1 Vorm 1.
2. Pakkujal ei tohi olla õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlga või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummadelt arvestatud intressi (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga (hanketeate avaldamise kuupäev) või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui 6 kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud kujul, kui maksuvõla ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riigihangete seaduses loetakse riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Selleks:
1. hankija kontrollib iseseisvalt Eestis asuva pakkuja õigusaktidest tulenevate riiklike ja sotsiaalkindlustuse maksete võlga või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummadelt arvestatud intressi puudumist Maksu- ja Tolliameti andmekogus olevate avalike andmete põhjal;
2. pakkujal tuleb esitada tema elu- või asukoha kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga;
3. kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga.
3. Ühispakkujad esitavad koos kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavate dokumentidega ühispakkujate esindajale antud volikirja (hankedokumentide Lisa 1 vorm II).
4. Pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa vastavas registris. Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja registreeritust äriregistris (tõendit ei pea esitama). Kui välisleping ei sätesta teisiti, tuleb välisriigis registreeritud pakkujal esitada registreerituse kohta asukohariigi pädeva registri tõend, mis ei tohi olla hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäevast varasem.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: 1. Pakkuja viimase 3 majandusaasta (2013, 2014, 2015) netokäive kokku haiglatarvikutele ei tohi olla väiksem, kui 100 000 EUR. Pakkuja peab esitama andmed viimase 3 majandusaasta haiglatarvikute müügi netokäibe kohta. Esitada hankedokumendi Lisa 1 vorm III.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
1. Pakkuja peab olema viimase 3 aasta (2013, 2014, 2015) jooksul täitnud vähemalt 1 lepingu käesoleva hanke objektiks olevate toodete osas 1-le vähemalt teise tasandi (keskhaiglad) haiglale Euroopa Liidu riigis. Esitada nõuetekohaselt täidetud olulisemate müügilepingute nimekiri koos sõlmimise kuupäevade, maksumuse ja infoga teiste osapoolte kohta. Esitada hankedokumendi Lisa 1 vorm IV.
2. Pakkujal peab olema pakutavate toodete toote esindaja. Esitada vastava isiku nimi koos tootja kirjaliku kinnitusega, et isik on saanud pakutavate toodete alal väljaõppe tootja poolt või esitada vastava isiku nimi, millele on juurde lisatud tunnistus(ed) antud isiku läbitud koolitus(t)e kohta hanke objektiks olevate toodete osas.
3. Pakutavad tooted peavad omama kasutusluba Euroopa Ühenduse riikides vastavalt 93/42/EEC direktiivile. Esitada koopiad teatistest toodete registreerimise kohta Eesti Vabariigis (kui on registreeritud), toodetele kohalduvate EC vastavusdeklaratsioonide ja vastavussertifikaatide koopiad; toodete vastavushindamisel kasutatud spetsifikatsioonid ja standardite nimekiri.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
14.6.2016 - 09:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
eesti keel.
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päevades: 90 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 14.6.2016 - 9:00

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13 / Lõkke 5
10122 Tallinn
EESTI
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113711
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Faks: +372 6113760

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13 / Lõkke 5
10122 Tallinn
EESTI
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113711
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Faks: +372 6113760

VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
2.5.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB